ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.015.25:631.1
Аграрна політика і реформування

Концентрація та ефективність сільського господарства / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 16

Розглядаються сучасні світові та національні тенденції процесу концентрації аграрного виробництва. Доводиться необхідність одночасної підтримки розвитку велико- та дрібнотоварного сільськогосподарського бізнесу в інтересах розвитку виробничої і соціальної сфер села. Табл.: 4. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: концентрація сільськогосподарського виробництва, обсяги продукції та ресурсів, велико- та дрібнотоварні аграрні виробники, концентрація та прибутковість

Список використаних джерел

 1. Гуторов А.О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва / А.О. Гуто- ров // Статистика України, 2011. - № 2. - С. 4-9.
 2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2011 році / Стат. зб. - К., 2012. - 368 с.
 3. Данкевич А.Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві: монографія / А.Є. Данкевич. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011.
 4. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012. № 4618-VI.
 5. Народное хозяйство СССР в 1990 г. / Стат. сб. Финансы и статистика. - М., 1991. - 752 с.
 6. Сільське господарство України 2011 / Стат. зб. - К., 2012. - 386 с.
 7. Сельское хозяйство СССР / Стат. сб. - М., 1988. - С. 8.
 8. Терентьева А.С. Альма-матер аграрного сектора США / А.С. Терентьева // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2012. - № 7. - С. 91.
 9. ТкачукІ.В. Оцінка грошових потоків сільськогосподарських підприємств / І.В. Ткачук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 151-157.
 10. Толстой Л.Н. Юбилейный сборник / Л.Н. Толстой. - М.; Л. - 1928. - С. 91-92.
 11. Agricultural Statistics 2011, USDA, Washington 2011, Table 9-38.
 12. Agricultural Statistics 2011, USDA, Washington 2011, Table 9-16, а також: Statistical Abstract of the United States: 2012, P. 541.
 13. Agricultural Statistics 2011, USDA, Washington 2011, Table 9-2.
 14. Agricultural Statistics 2011, USDA, Washington 2011, Table 9-44.
 15. Statistical Abstract of the United States: 2012, C. 538.
 16. 2007 Census of Agriculture - United States data, C. 94-97.
Читати статтю: 13_01_02.pdf