ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01
Аграрна політика і реформування

Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 3

Досліджено основні підходи до окреслення сучасної комбінованої моделі розвитку вітчизняного сільського господарст­ва, виокремлено революційний та еволюційний етапи розвитку галузі й відповідно дві хвилі становлення і розвитку агро­промислових формувань нового типу (АПФ), визначено їхнє місце в організаційно-правовій будові сільського господарства та роль у подальшій його капіталізації. Табл.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: агрохолдинги, агропромислові холдинги, агропромислові формування, світові фондові біржі, публічне первинне розміщення акцій (ІРО), єврооблігації, ефект масштабу

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарстваїстан та економічне регулювання розвитку: монографія / В.Г. Андрійчук. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. - 216 с.
 2. Андрійчук В.Г. Надконценрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С.3-9.
 3. Глушенко О. Агрохолдинг «Авангард» метит в монополисты» [Електронний ресурс] /О. Глущенко. - Режим доступу: http://kh.ric.ua/vse novosti/biznes i ekonomica/agroholding_metit_v_monopolisty.
 4. Гошовсъкий І. Курс на землю / І. Гошовський // ТОП - 100 Рейтинг лучших компаний Украины. - 2011. - №3. - С. 18 -20.
 5. Данкевич А.Є. Організаційно - економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є Данкевич // Економіка АПК. - 2012. - №1. - С.69 - 74.
 6. Заяць ВМ. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія / В.М. Заяць. - К.: ННЦ УАЕ, 2011. - 390 с.
 7. Кравчук 1.1. Система управління агрохолдингами. - Формування ринкової економіки: зб. наук.праць. - Спец. Вип.: у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан і перспективи та вплив на розвиток сільських територій / 1.1. Кравчук. - К.: КНЕУ, 2011. - Ч.ІІ. - С. 128 - 135.
 8. Лубков А.Н. Что такое «ГК» ОАО»Агрохолдинг»? Репортаж / А.Н. Лубков // Экономика сельскохозяйственых и перерабатывающих предприятий. - 2001. - №7. - С. 53 - 60.
 9. Сагдиев МА. Влияние республиканского агрохолдинга на формирование и развитие рынка молока в Татарстане / М. А. Сагдиев // Экономика, сельскохозяйственнных и перерабатывающих предприятий. - 2004. - №10. - С.38 - 40.
 10. Струков В. Украина в сельськом хозяйстве как Бразилия 20 лет назад / В. Струков // Инвест-газета - ТОП - 100 Рейтинг лучших компаний Украины. - 2011. - № 3. - С.35 - 36.
 11. Чернявская И. Через тернии к IPO / П. Чернявская // Инвест-газета ТОП - 100. Рейтинг лучших компаний Украины. - 2011. - № 3. - С. 52-54.
 12. Phoders, V. James (1970). The Agriculture Marketing System, QRIO series in Agricultural Economics, pp.194 - 203; Mc Fetridge, D.G. (1994). The Economics of vertical integration in Agricultural Economic Departament of Economics < Carleton Univercity, Ottava, Canada, №4, 1999, pp. 525 - 531; Greer D. - Industrial organization and Public Policy. 2ond edition, London, 1984.
Читати статтю: 13_01_01.pdf