ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.1(477)
Історія аграрної економічної думки

Академік I.I. Лукінов і українська економічна наука / Панасюк Б.Я. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 111

Проведено аналіз шляхів розвитку аграрної економічної науки у фундаментальних і прикладних дослідженнях вчених економістів-аграрників країни, зокрема академіка Національної академії наук України і Української академії аграрних наук Івана Іларіоновича Лукінова, враховуючи національні особливості соціально-економічних процесів у країні та етапи розвитку державного устрою. Бібліо- гр.: 6.
Ключові слова: економічна наука, дослідження, українська економічна наука, аграрна економіки, наукова школа

Список використаних джерел

  1. Вчені економісти-аграрники. - К.: Аграрна наука, кн. 5, ч. 2, 2001. - С.188.
  2. Доповідь на Четвертих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 25-26 черв. 2002 року. - К.: ІАЕ УААН. - 2002. - С. 10.
  3. Літературна Україна. - №47, 6 груд. 2012. - С.4.
  4. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем / И.И. Лукинов. - М.: Изд-во «Экономика», 2002. - 567 с.
  5. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя) / 1.1. Лукінов. - К.: AT «Книга», 1997. - 455 с.
  6. Шекспир У. Сонеты / У. Шекспир. - М.: “Эксмо-пресс”, 2002. - 320 с.
Читати статтю: 13_02_19.pdf