ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.95:664.121(477)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі / Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 65

Досліджено стан і перспективи розвитку цукробурякової галузі, ситуацію на ринку цукру в Україні. Обґрунтовано необхідність виробництва біоетанолу з цукрових буряків для стабілізації цукробурякової галузі України, визначено пріоритети її розвитку в частині формування потенціалу біоетанолу. Окреслено економічні параметри функціонування цукровиробництва в сучасних інституційних умовах розбудови агропромислового комплексу. Обґрунтовано, що найефективнішим способом відродження цукробурякової галузі України та стимулювання збільшення обсягів виробництва цукрових буряків є будівництво та переобладнання цукрових заводів, орієнтованих на виробництво не лише цукру, а й біоетанолу. Це забезпечить виробників цукрових буряків безперебійними пунктами збуту їхньої продукції, а Україну – наявністю необхідних обсягів власного виробництва цукру та можливістю заміни певної частки бензинів альтернативним, екологічно чистим біоетанолом. Проаналізовано ефективність і визначено перспективи доцільності виробництва біоетанолу з цукрових буряків. Означено можливості застосування зарубіжного досвіду роботи цукрових заводів у частині організації виробництва цукру та біоетанолу. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: цукрові буряки, собівартість, рентабельність, цукор, ринок, біоетанол

Список використаних джерел

  1. Губенко В.Ф. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження / Губенко В.Ф.; під. ред. В.Ф. Губенка. – К.: НВП ТОВ „Альфа-стевія ЛТД”, 2007. – 486 с.
  2. Калетнік Г.М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України : моногр. / Г. М. Калетнік. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – C. 72.
  3. Коденська М.Ю. Економічні передумови ефективного розвитку цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська : матеріали Міжнар. наук. техн. конф. цукровиків України „Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків”. – К.: „Цукор України”, 2011. – С. 258-263.
  4. Коденська М.Ю. Тенденція розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. - №2. – С. 74.
  5. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи бурякоцукрового комплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013. - №2. – С. 3-8.
  6. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: моногр. / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 390 с.
  7. Eggleston, Gillian. Sustainability of the sugar and sugar-ethanol industries, 2010. – 301 p.
  8. Cheesman, Oliver. Environmental impacts of sugar production: the cultivation and processing of sugar cane and sugar beet, 2004. – 255 p.
Читати статтю: 13_03_09.pdf