ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії аграрних наук України

Економіка агропромислового виробництва

Шляхи реформування цукрової галузі України та її адаптація до ринкових умов

Перспективи розвитку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та шляхи удосконалення землеоціночної діяльності в Україні

Аграрний ринок

Економетрична оцінка ступеня ринкової влади покупців на прикладі м'ясопереробної промисловості України (англомовна)

Ціноутворення та цінова політика

Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світових ринках зернової продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях

Облік трансакційних витрат

Удосконалення податкового регулювання сільськогосподарської діяльності (англомовна)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Потенційні можливості Львівщини у формуванні кооперативів

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні

Зовнішньоекономічні відносини

Розвиток вітчизняного молочного скотарства в контексті світових тенденцій ринку молока

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері

Проблеми економічної теорії

Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма

Сторінка молодого науковця

Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах

Рівень тарифного захисту агропродовольчого ринку України в умовах формування зони вільної торгівлі

Мотивація суб’єктів господарювання до екологізації сільськогосподарського виробництва

Гудвіл як інструмент ділової активності підприємств

Економічна ефективність органічного виробництва в ПП «Агроекологія»