ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2013 рік

Економіка агропромислового виробництва

Соціальні мережі у просуванні продукції органічного агровиробництва

Шляхи підвищення ефективності виробництва олійних культур на регіональному рівні

Еколого-економічний розвиток аграрного сектору України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ефективність оборотних засобів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика

Стратегічні засади розвитку системи пенсійного страхування в Україні

Фінансова безпека аграрних підприємств у системі корпоративного управління

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Пріоритети інвестиційної діяльності фермерських господарств (англомовна)

Інвестування розвитку фермерських господарств Закарпатської області

Аспекти синергетичного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Теоретичні основи і моделі інноваційного процесу в економіці

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств

Проблеми економічної теорії

Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування

До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні

Наукова дискусія

Роль мотиваційних чинників у нарощуванні обсягів виробництва аграрної продукції

Сторінка молодого науковця

Теорія та практика застосування моделей визначення вартості акціонерного капіталу

Теоретичні засади бухгалтерської звітності

Банківське кредитування малих аграрних підприємств

Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур