ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.322
Аграрний менеджмент і підприємництво

Інвестування розвитку фермерських господарств Закарпатської області / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 71

Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення фермерських господарств Закарпатської області, структуру інвестицій фермерських господарств за джерелами фінансування. Досліджено вплив державного фінансування на ефективний розвиток фермерських господарств краю, визначено проб-леми розвитку сучасного фермерства і можливі шляхи їх розв’язання. Для ефективного розвитку фермерства в Закарпатському регіоні потрібно: використовувати спеціальні фонди для забезпечення пільгового кредитування фермерських господарств; добитися використання важливого джерела підтримки фермерських господарств, такого як субсидії та дотації з державного і місцевого бюджетів; здійснювати кооперацію фермерських господарств із метою спрощення виробництва, технічного забезпечення та реалізації аграрної продукції. Здійснення такого напряму дасть можливість Закарпаттю брати участь у міжрегіональному поділі праці, збільшити експортний потенціал конкурентоспроможних видів продовольства. Табл..: 2. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: інвестування, фермерські господарства, Закарпатська область, ефективність господарювання, розвиток, інтенсивність, державна підтримка, субсидії сільському господарству, інвестиційне забезпечення

Список використаних джерел

  1. Амосов О.Ю. Фермерство, як форма підприємництва в аграрній сфері / О.Ю. Амосов / Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 4-6.
  2. Горьовий В.П. Кооперація фермерських господарств / В.П. Горьовий // Агроінком. – 2009. – № 9-10. – С. 35-40.
  3. Дем’яненко М.Я. Кредитний механізм аграрного сектора економіки в період становлення ринкових відносин / М.Я. Дем’яненко // Економіка України. – 2003. – № 4. – С. 15-24.
  4. Котило О.О. Стан розвитку фермерських господарств та проблеми організації їх інвестиційно-консультативного забезпечення / О.О. Котило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12 (67). – С. 73-78.
  5. Нелеп В.М. Ринкова стратегія сільськогосподарських підприємств/ В. Нелеп // Економіка України. – 2009. – № 7. – С.9.
  6. Резнік Н.Л. Міжнародна практика інвестування аграрного сектору / Н.Л. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12(91). – С. 65-67.
  7. Статистичний щорічник Закарпаття за 2011 р. – Ужгород, 2012.
  8. Фермерські господарства як форма аграрного бізнесу. Забезпечення ефективного функціонування селянських (фермерських) господарств. – Х.: ХДТУСГ. 2010. – С.4
  9. Ficher P. Forign direct investment and governments / P. Ficher. – New York, 1999.
Читати статтю: 13_05_12.pdf