ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 664.47
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Місце польської харчової промисловості в економіці Європейського Союзу / Терещук М. // Економіка АПК. - 2013. - № 6 - С. 77

Наведено порівняльну оцінку функціонування польської харчової промисловості та діяльності виробників продуктів харчування в ЄС. Частка виробництва харчової промисловості Польщі в ЄС-27 становить близько 7,8%. За показниками вартості реалізованої продукції Польща займає шосту позицію з виробництва продуктів харчування в ЄС. Інтеграція до Європейського Союзу сприяла розвитку харчової промисловості в Польщі. Одним з основних факторів розвитку галузі став експорт агропродовольчої продукції, рівень якого значно зріс після вступу до ЄС. Імідж польських продовольчих компаній істотно змінився в результаті узгодження із стандартами і вимогами ЄС. Процес структурного формального промислового зближення й усунення прогалин у розвитку харчової промисловості в Польщі і в країнах ЄС-15 триває. Табл.: 5. Рис.: 3. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: виробництво, харчова промисловість, інтеграція, виробники продуктів харчування, підприємства харчової промисловості, продуктивність праці

Список використаних джерел

  1. Data & Trends of the European Food and Drink Industry (Reports 2005-2011).
  2. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu
  3. Mroczek R. Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), series: Multiannual Programme 2011-2014, Report No. 4, IAFE-NRI, Warsaw 2011.
  4. Mroczek R., Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), series: Multiannual Programme 2011-2014, Report No. 35, IAFE-NRI, Warsaw 2012.
  5. Urban R., Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej Raport 6 (synteza), series: Multiannual Programme 2005-2009, Report No. 145, IAFE-NRI, Warsaw 2009.
  6. Urban R., Mroczek R. Postępy integracji europejskiej w sektorze żywnościowym. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2011, No. 2 (327).
Читати статтю: 13_06_12.pdf