ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:338.516.4
Аграрний ринок

Формування ринку насіння зернових колосових / Буняк Н.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 40

Досліджено основні закономірності формування сортових ресурсів жита озимого, просування насіння сортів, визначено основних власників прав інтелектуальної власності сортів, прослідковано процес сортозаміни. На основі аналізу Державного реєстру сортів можна стверджувати, що сорти озимого жита вітчизняної селекції продовжують переважати за кількістю (80,7%) і площею вирощування (90,3%). За останні 12 років виробникам запропоновано 22 нових сортів, що становить 70,9 % від загальної їх кількості. Відбувається динамічне оновлення сортового складу. Аналіз власників прав на поширення сортів жита засвідчив, що в 2012 році таких сортів було 14, з них 4 – іноземної селекції. Три наукові установи системи Національної академії аграрних наук України займають домінуючу позицію як щодо кількості сортів, представлених у Реєстрі сортів (51,5%), так і за площею вирощування (79%). Інститутом рослинництва ім. Юр’єва НААН з 2000 року ринку було запропоновано 6 нових сортів жита: Хасто, Хамарка, Юр’ївець, Пам'ять Худоєрка та гібриди Первісток і Слобожанець, вирощування яких значно вплинуло на підвищення ефективності виробництва озимого жита. Виходячи з площ, що їх займають дані сорти, лише сорт Хамарка (площа посіву 16,6 тис. га) знайшов поширення на полях 16 областей та представлений в усіх зонах. Поширення гібридів стримується не досить відчутним збільшенням урожайності та залишковим принципом, що його застосовують більшість виробничників по відношенню щодо вирощування жита і, як наслідок, залишковим принципом при виділенні коштів на придбання насіння. У 2012 році проходили кваліфікаційну експертизу на придатність до поширення в Україні 13 сортів жита озимого. На ринок інтенсивно виводяться сорти жита іноземної селекції. Табл.: 3. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: сорт, формування сортових ресурсів, насіння озимого жита, сортовий склад, сортозаміна, власники майнових прав інтелектуальної власності сортів, просування

Список використаних джерел

 1. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
 2. Бакай С.С. Економіка насінництва / С.С. Бакай. – К.: Урожай, 1977. – 110 с.
 3. Вовкодав В.В. Зарубіжні фахівці стверджують, що сортові ресурси України – найкращі в Східній і Центральній Європі / В.В. Вовкодав // Зерно і хліб. – 2008. – № 2. – С. 50.
 4. Захарчук О.В. Особливості формування національних сортових ресурсів / О.В. Захачук // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 117-122.
 5. Захарчук О.В. Оцінка вартості сорту рослин як суб’єкта інтелектуальної власності / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 86-92.
 6. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» // Голос України. – 2012. – № 208 (5458). – С. 14-15
 7. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // www.ugsakon.com/documents_7-8/pg-iunwsa/pg4.htm.
 8. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // vet. minagro.gov.ua /node/142-Кеш.
 9. Худолій Л.М. Економічний механізм формування і функціонування ринку зерна в Україні / Л.М. Худолій. – К.: ІАЕ, 1998. – 212 c.
 10. Нікішіна О.В. Деформації відтворювальних процесів на ринку насіння зернових культур / О.В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. Науковий журнал ОНАХТ. – 2012. – № 4 (16). – С. 14-22.
 11. Шаповал Е. Госрегулирование рынка: Семян, Семеныч… / Евгений Шаповал // Бизнес. – 2012. № 41 (1028). – С. 61-63.
 12. Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 травня 2003 року № 152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrfood.com/ua/legal/pager.php? Iddoc=431&docl=0-Кеш.
 13. Rishi P. Singh. Impacts of Changing Climate and Climate Variability on Seed Production and Seed Industry / Singh R.P., Vara Prasad P.V. , Raja Reddy K. // Advances in Agronomy. – 2013. – № 118. – P. 49-110.
 14. W.C. Lu. Effects of agricultural market policy on crop production in China / Lu W.C. // Food Policy . – 2002. – № 27.– P. 561-573.
 15. Wu-Yueh Hu. Effect of contract farming on the U.S. crop farmers’ average return / Wu-Yueh HU // Аgricultural Еconomics. – 2013. – № 59. – Р. 195-201.
Читати статтю: 13_07_40-44.pdf