ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.65:334
Аграрний менеджмент і підприємництво

Кооперація як перспективний напрям розвитку особистих селянських господарств / Збарська А.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 87

Розкрито значення кооперації в діяльності особистих селянських господарств. Висвітлено тенденції щодо впливу коопераційних процесів на формування перспективних напрямів їх розвитку. Обґрунтовано роль кооперації в підвищенні результативності сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах. Протягом багатьох років у світі кооперативна організаційно-правова форма власності вважається ефективним інструментом вирішення соціально-економічних проблем. У багатьох країнах із розвинутою економікою селянські кооперативи відіграють важливу, а іноді й основну роль у співпраці аграрного та інших секторів економіки й розвитку аграрно-виробничого комплексу в цілому. Проаналізовано динаміку частки особистих селянських господарств у загальних обсягах продукції аграрного сектору України за 1990–2012 рр. Визначено, що при подальшій державній підтримці та самовдосконаленні кооперативна організаційно-правова форма є більш прийнятною серед великих господарських форм, оскільки позбавлена багатьох властивих їм негативних особливостей. Важливою й невирішеною є проблема підтримки сільських кооперативів. Державна підтримка особистих селянських господарств повинна відбуватися у загальному руслі підтримки сільського господарства і відповідно до стратегії його розвитку. На сьогодні існує багато стратегій, програм і концепцій розвитку сільського господарства. Втім всі вони вузькоспецифічні та мало пов’язані між собою. Доведено, що ОСГ не може бути базисом, основою для сільського господарства, але нині воно є його невід’ємною частиною. Слід забезпечити умови для залучення їх до більш великих організаційно-економічних комплексів. Перспективним буде розширення за рахунок ОСГ ще слабкого кооперативного сектору сільського господарства. Тому державна підтримка ОСГ має бути узгоджена з державною підтримкою сільського господарства. Обґрунтовано необхідність підготовки комплексних стратегій. Табл.: 2. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: програма розвитку, державна підтримка, особисте селянське господарство, кооперація, розвиток, сільські поселення

Список використаних джерел

  1. Ukrainian Low about amending in Ukrainian Low “About agricultural cooperation” 20.11.2012 #5495-IV.
  2. Agriculture of Ukraine: statistical handbook for 2011. – K.: State Statistic Service of Ukraine, 2012. – P.44-45; 87; 126.
  3. Statistical yearbook for 2011. – K.: State Statistic Service of Ukraine, 2012. – 547 p.
  4. Agriculture service cooperatives development program for 2013-2020 (project). – K.: Union of Ukrainian agricultural service cooperatives, 2012.
  5. Tomych E.F. The thorny path of Ukrainian farmers. The 20-th anniversary of farmers' movement. – K.: AFZU, 2010. – 288 p.
  6. Ukraine Sector Competitiveness Strategy, Agribusiness Working Group, internal working document, OECD, 2012, Paris.
  7. Farms of Vinnytsia region for the year 2011 / edited. V.I. Pogorelsky. – Kiev: Ch. Exercise. Statistics in Vinnytsia region, 2012. – 94 p.
Читати статтю: 13_07_87-91.pdf