ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:346
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження / Мазнєв Г.Є. // Економіка АПК. - 2013. - № 8 - С. 63

Проаналізовано особливості функціонування інноваційних технологічних кластерів, визначено чинники негативного впливу на ефективність діяльності кластерних формувань, обґрунтовано шляхи подолання перешкод і підвищення ефективності роботи кластерних структур. Встановлено, що для запобігання переходу кластерної системи на регресивну гілку розвитку й подальшої її декомпозиції впровадження інновацій має здійснюватися не ізольовано на окремих підприємствах, а синхронно всіма елементами кластерного формування. Управління взаємовідносинами учасників кластера треба будувати на базі методології гомеостатики через управління внутрішньосистемними протиріччями між парами його компонентів, які знаходяться у взаємодії. Для розв’язання так званого «парадокса суб’єктності» в інноваційному кластері підприємство має свідомо поступитися часткою своєї незалежності, будуючи зв’язки з впливовими партнерами і фокусуючись на своїх конкурентних перевагах. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: кластери технологічні, інновації, конкуренція, кооперація, взаємовідносини, конкурентні переваги

Список використаних джерел

 1. Анциферова О. Саморегулирование развития кооперационных и интеграционных процессов / О. Анциферова // Экономика сельского хозяйства России. – 2011. – № 1. – С. 54-61.
 2. Боуш Г.Д. Новый подход к управлению развитием инновационных кластеров / Г.Д. Боуш, О.А. Верховец, К.И. Грасмик // Инновации. – 2012. – № 1. – С. 57–65.
 3. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена / В. Геєць // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 10-11.
 4. Горский Ю.М. Основы гомеостатики: курс лекций / Ю.М. Горский. – Иркутск: Изд-во Иркутской экономической академии, 1995. – 248 с.
 5. Заболотский С.А. Риски инновационного развития кластеров федерального значения в нефтегазохимическом комплексе / С.А. Заболотский // Инновации. – 2012. – № 2. – С. 42–44.
 6. Некрасов Р.В. Опыт развития кластеров в Самарской области / Р.В. Некрасов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 6. – С. 28-33.
 7. Кундиус В.А. Формирование кластеров на селе – базис инновационного развития агропромышленного производства / В.А. Кундиус // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 2. – С. 56–62.
 8. Панкова К.И. Ещё о кластерах / К.И. Панкова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 1. – С. 63-66.
 9. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: ИД «Вильямс», 2000. – 486 с.
 10. Россоха В.В. Кластерна модель організації виробничих систем / В.В. Россоха // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 146-152.
 11. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 3-13.
 12. Сарно А. Субъектность и инновационные сети Санкт-Петербурга /А. Сарно, И. Сарно, Э. Кокконен // Инновации. – 2008. – № 8. – С. 24-30.
 13. Сарно А. Менеджеры Санкт-Петербурга на пути создания инновационной экономики / А.Сарно, И. Сарно, Э. Кокконен // Инновации. – 2007. – № 11. – С. 91-97.
 14. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 458 с.
 15. Федулова Л.І. Методологічні засади формування технологічних кластерів / Л.І. Федулова // Економіка і прог-нозування. – 2010. – № 3. – С 61-73.
 16. Шпикуляк О.Г. Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук, А.О. Сігайов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 123–127.
 17. Яненкова І.Г. Організаційні аспекти формування інноваційних кластерів / І.Г. Яненкова // Проблеми науки. – 2010. – № 1. – С. 10-18.
 18. Boosting Innovation: The Cluster Approach. – OECD Proceedings, 1999. – 428 p.
 19. Business Clusters: Promoting Enterprise i Central and Eastem Europe. – OECD Local Economic and Employment Development Programe, 2005. – 242 p.
Читати статтю: 13_08_63-67.pdf