ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки

Оцінка основних засобів сільського господарства в контексті інформаційного забезпечення обґрунтування державної політики

Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні

Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України

Методи казначейського обслуговування та їх застосування для фінансування аграрних підприємств

Стан інвестиційного процесу та його особливості в аграрному секторі економіки Закарпаття

Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності

Аграрний менеджмент і підприємництво

Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методи наукових досліджень в аграрній економіці

Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві

Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України

Проблеми економічної теорії

Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації

Сторінка молодого науковця

Вплив логістики на розвиток молокопереробної промисловості України

Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах

Ефективність виробництва та використання органічних добрив, виготовлених із відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів

Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку

Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки

Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок