ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Вигоди та проблеми експорту зерна з України

Економіка агропромислового виробництва

Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки

Ефективність використання зернобобових культур у польових сівозмінах як попередника

Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва

Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні

Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону

Аграрний ринок

Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств

Виробництво та експорт зерна в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття

Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу

Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми

Аграрний менеджмент і підприємництво

Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України

Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Макроекономічна політика Росії: проблеми і рішення

Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення

Сторінка молодого науковця

Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК

Особливості державного фінансування галузі садівництва

Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів

Функціонування підприємницької діяльності у виробництві та формуванні ринку біопалива (англомовна)

Виробництво біопалива та удосконалення механізму його інноваційного забезпечення (англомовна)