ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.8:631.1.017.3
Аграрний ринок

Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств / Діденко Н.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 43

Проаналізовано значення надходжень від особистого господарства у структурі сукупних ресурсів сільських домогосподарств як вагомого джерела їхніх доходів, а також забезпечення населення України продуктами харчування. Обґрунтовано необхідність розв’язання існуючих проблем зі збутом надлишків сільськогосподарської продукції, що виробляється селянами, через застосування неординарних заходів. З’ясовано, що Інтернет як ефективний інструмент просування продукції може стати основою дієвого механізму поліпшення ефективності функціонування ОСГ і розвитку сільських територій, тоді як нині він використовується переважно для реалізації товарів широкого вжитку іноземного виробництва, а також засобів матеріально-технічного постачання. Запропоновано схему формування спеціалізованих електронних торговельних майданчиків для реалізації надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: особисті селянські господарства, реалізація, продукція особистих селянських господарств, механізм, Інтернет, електронні торговельні майданчики

Список використаних джерел

 1. Збарська А.В. Розвиток дрібнотоварного сектора у сільських поселеннях України : моногр. / А.В. Збарська, А.І. Липов’як-Мєлкозьорова. – К.: [б.в.], 2010. – 654 с.
 2. Месель-Веселяк В.Я. Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012.– №1.– С.13-23.
 3. Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі / В.К. Збарський, А.І. Липов’як-Мєлкозьорова; за ред. проф. В.К. Збарського. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 106 с.
 4. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр.; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ „Ін-т аграр. економіки”, 2012. – 640 с.
 5. Теорія, політика та практика сільського розвитку; за ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи – К.: Ін-т економіки та прогнозув., 2010. – 376 с.
 6. Проект GCP/RER/041/EC „Краткий анализ состояния сельского хозяйства и развития сельских территорий в странах Восточного партнёрства. Украина” – К.: Международная рабочая группа, ФАО и Делегация ЕС в Украине, 2012. – 12 с.
 7. Стегній М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії / М.І.Стегній //Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С.125-134.
 8. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: моногр. /О.М.Шпичак, І.В.Свиноус. – К.:ННЦ ІАЕ, 2008. – 300 с.
 9. Bachmann P. Openness to information disclosure: the case of Czech rural municipalities. – Agricultural economics, volume 58, no 12. Prague, 2012, pp. 580-590.
 10. Hewson C. Gathering data on the Internet. Qualitative approaches and possibilities for mixed methods and research. In 5: Joinson A., Mc Kenna K., Postmes T., Peins U. (eds.): The Oxford Hand book of Internet Psychology. Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 405-428.
 11. Margetts H. Virtual Organizations. The Oxford Handbook of Public Management. Oxford University Press, Oxford, 2005; ISBN: 0-19-925977-1.
 12. Matei L., Matei A. Integrated approach of the citizen’s role in relation to the public services. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 2011, 8: 1865 – 1984.
Читати статтю: 13_10_43-49.pdf