ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.4301/02:339.94
Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері / Шубравська О.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 87

Виявлено ймовірні ризики і наслідки посилення світових інтеграційних процесів для агропродовольчого комплексу України. Проаналізовано зовнішньоторговельну взаємодію України, Росії та країн ЄС в агропродовольчій сфері, визначено основні напрями й обсяги взаємного інвестування сільського господарства й харчової промисловості українським і російським капіталами. Оцінено можливі економічні переваги для аграрної сфери України від створення зони вільної торгівлі з країнами СНД, а також від поглиблення міждержавної інтеграції, зокрема, приєднання України до Митного союзу та Єдиного економічного простору. Обґрунтовано висновок щодо доцільності активізації розвитку міждержавної співпраці у сфері виробництва й торгівлі сільськогосподарською і продовольчою продукцією та окреслено основні перспективи такої співпраці. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: агропродовольча сфера, економічна інтеграція, міждержавна співпраця, зовнішня торгівля, інвестування, інновації

Список використаних джерел

 1. Геец Валерий. «Предпочтительно вступление Украины в Таможенный союз» // http://odessit.in.ua/news/odessa/Valerii-Geec-Predpochtitelno-vstuplenie-Ukraini-v-Tamojennii-soyuz/.
 2. Валова продукція сільського господарства України за 2011, 2012 рік. – К.: Державна служба статистики України.
 3. Вкус победы. Аграрный экспорт в Евросоюз будет беспошлинным // Газета «Коммерсантъ Украина». – 26.09.2011. – № 152 (1426).
 4. Глазьев С.Ю. Реальное ядро постсоветской экономической интеграции: итоги создания и перспективы развития Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России / С.Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. – 2011. – №6. – С. 56-81.
 5. Закон України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5193-17.
 6. З сьогоднішнього дня українські птахівники можуть експортувати свою продукцію в ЄС // http://svitagro.com/z-sogodnishnogo-dnya-ukrayinski-ptahivniki-mozhut-eksportuvati-svoyu-produkciyu-v-ies.
 7. Осташко Т.О. Ризики для сільського господарства України при запровадженні режиму вільної торгівлі з Європейським Союзом / [Т.О. Осташко]. – Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 104 с.
 8. Рау В.В. Зерновой рынок России: от кризисна к возрождению / В.В. Рау // Проблемы прогнозирования. – 2012. – №1. – С. 63-75.
 9. Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція; за ред. д-ра екон. наук проф. В.О.Точиліна. – НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – С. 252-266.
 10. Утилизационный сбор на сельхозтехнику в РФ может быть введен весной 2013 года // АПК-Информ от 19.09.2012.
 11. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття Закону України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» // w1.c1.rada.gov.ua/pls/.../webproc34?...>.
 12. Цыганков П.А. Межгосударственное сотрудничество: возможности социологического подхода / П.А. Цыганков, А.П. Цыганков // http://ecsocman.hse.ru/data/805/894/1217/013cYGANKOW.pdf.
 13. Чи заплатить Україна неустойку Китаю // http://www.epravda.com.ua/publications/2013/05/29/377043/.
 14. Шубравская Е.В. Перспективы сотрудничества Украины и России в сфере агробизнеса / Е.В. Шубравская, Е.А. Прокопенко // Россия и новые государства Евразии. – 2011. – № 2. – С. 20-33.
 15. Экспортеры молочной продукции понесли потери в $79 млн. // http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2274491-eksportery-molochnoy-produktsii-ponesli-poteri-v-79-mln.htm.
 16. FAO Food Price Index // http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/.
Читати статтю: 13_10_87-92.pdf