ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.674.6
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення / Дідковська Л.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 10 - С. 98

Висвітлено досвід впровадження краплинного зрошення у різних країнах світу. Розкрито основні проблеми, особливості й перспективи поширення мікрозрошення в Україні. Проаналізовано причини згортання зрошувальної меліорації та втрат води при транспортуванні у сільському господарстві. Визначено причини і перспективи зростання потреби сільськогосподарських рослин у водних ресурсах. Розроблено рекомендації щодо впровадження локальних способів поливу сільськогосподарських культур та забезпечення ресурсозберігаючого водокористування при проведенні меліоративних заходів у вітчизняній практиці. Обґрунтовано необхідність вітчизняного виробництва комплектуючих систем краплинного зрошення та сучасної дощувальної техніки, а також залучення інвестиційних і кредитних ресурсів як обов’язкової умови відродження меліорації ґрунтів, проте умови кредитування мають бути взаємовигідними для обох сторін. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: меліорація, зрошуване землеробство, мікрозрошення, краплинне зрошення, мікродощування, світовий досвід, ресурсозберігаючі способи поливу, продовольча безпека

Список використаних джерел

 1. Амбросов В. Механізм ефективного функціонування агроформувань / В. Амбросов, Т. Маренич // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 64.
 2. Бурковська І. Економічне стимулювання ощадливого водокористування: інституціональне підґрунтя та методологічне забезпечення / І. Бурковська // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 54.
 3. Заява «Союзу Слов’ян Херсонщини» з приводу загрози здійснення намірів органів влади України щодо залучення широкої програми китайських інвестицій» [Електронний ресурс]. – Доступний з: <//http://lalak.org.ua>.
 4. Израиль – всемирный центр инновационных достижений [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.investinisrael.gov>.
 5. Прямухіна Н.В. Еколого-економічна оцінка сучасного стану поверхневих вод України / Н.В. Прямухіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 40.
 6. Ромащенко М.І. Наукові засади розвитку зрошення земель в Україні / М.І. Ромащенко. – К.: Аграрна наука, 2012. – 28 с.
 7. Ромащенко М. Краплинне зрошення в Україні: проблеми і перспективи / М. Ромащенко, А. Шатковський, С. Рябков [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://a7d.com.ua/agropolitika>.
 8. Шатковский А.П. Микроорошение как основной фактор минимизации рисков / А.П. Шатковский, Ю.А. Черевичный [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://irrigation.org.ua/?p=825>.
 9. Israel Briefing Book: Israel Overview – Agriculture Електронний ресурс. – Доступний з: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/brief/Agriculture.html>.
 10. Mevhibe Albayrak. The effects of irrigation methods on input use and productivities of sugarbeet in Central Anatolia, Turkey // African Journal of Agricultural Research, Vol. 5(3), 4 Febuary, 2010, P. 188-195.
 11. Sandra Postel. Drip Irrigation Expanding Worldwide Електронний ресурс. – Доступний з: <http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/06/25/drip-irrigation-expanding worldwide>.
 12. Vikas Bajaj. For India’s Farmers, a Bare-Bones Drip System. 2011 Електронний ресурс. – Доступний з: <http://green.blogs.nytimes.com/2011/02/14/could-a-cheap-drip-system-rescue-indias-farmers/>.
Читати статтю: 13_10_98-104.pdf