ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки

Економіка агропромислового виробництва

Малі форми аграрного виробництва

Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти

Шляхи розвитку льонарства в Україні

Концентрація виробництва молока в системі чинників підвищення його ефективності

Аграрний ринок

До питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита

Розбудова та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

Ціноутворення та цінова політика

Формування ціни на органічну продукцію

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: стан та шляхи активізації (англомовна)

Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Перспективи розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Управління та інформаційне забезпечення

Управління рибним господарством України: етапи реформування і сучасна державна політика

Зовнішньоекономічні відносини

Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору

Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Особливості сучасної моделі державної підтримки сільського господарства в Росії

Сторінка молодого науковця

Шляхи раціонального розподілу бюджетних коштів для ефективного розвитку вітчизняних сільгоспвиробників

Iнтектуальний капітал у розвитку аграрного сектору економіки

Кооперація як інституційний механізм розвитку аграрної підприємницької діяльності (англомовна)

Дослідження залежності рентабельності виробництва ячменю від економічних показників сільськогосподарських підприємств (англомовна)