ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.65:338.432
Сторінка молодого науковця

Кооперація як інституційний механізм розвитку аграрної підприємницької діяльності / Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 124

Розкрито теоретичні та методичні положення визначення сутності й функціональних характеристик кооперації як інституційного механізму розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України. Визначено тенденції та динаміку зміни кількісних характеристик і розмірів сільськогосподарських кооперативів у обслуговуючому й виробничому сегментах. Окреслено аспекти інституціональної природи кооперативних відносин із позицій означення рольових ознак кооперації як інституту налагодження взаємовигідної співпраці учасників механізму аграрної підприємницької діяльності у контексті забезпечення оптимізації трансакційних витрат. Сформовано авторське бачення сутності й рольових ознак кооперації як важливого регулятивного інституту ринку. Визначено особливості й історично-тенденційні засади формування й функціонування кооперативних структур в Україні. Запропоновано концепцію розуміння кооперації з позицій інституційної теорії економічних відносин з урахуванням особливостей національного агробізнесу. Табл.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: кооперація, інституції, механізм, підприємство, сільськогосподарські кооперативи, виробництво, аграрний сектор

Список використаних джерел

  1. Block R.. The agricultural service cooperatives: pract. handbook. / [R. Block, Honcharenko V.V., Malik M.Y. and others] Eds. M.Y. Malik, R. Block. – K.: Vintage, 2001. – 286 p.
  2. Sabluk P.T. Cooperation in agriculture production / [Sabluk P.T., Zinovchuk V.V., Malik M.Y. and others.]. – K.: UAPA, 2003. – 72 p.
  3. Tsymbal V.O. Problems of service cooperatives in rural / V.O. Tsymbal. – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2011_4-6/ZUMBAL.pd.
  4. Tugan-Baranovsky M.I. Political Economy : The course is popular / M.I. Tugan-Baranovsky. – K. : Science. Opinion, 1994. – 262 p.
  5. Chayanov A.V. Brief Course of cooperation / A.V. Chayanov. – M.: Kooperatyvnoe yzdatelstvo, 1925. – 78 p.
  6. Zinovchuk V.V. Organizational foundations of agricultural cooperative / V.V. Zinovchuk. – 2nd ed., ext. and revised. – K.: Logos, 2001. – 380 p.
  7. Horbonos F.V. Cooperation as a form of relations manifestation / F.V. Horbonos // Economika APK. – 2004. – № 9. – P. 26-32.
  8. Kaninskyi P.K. Development of Agricultural Production Cooperatives in Ukraine / P.K. Kaninskyi, V.K. Zbarskyi. – K.: IAE NNC NAASU, 2010. – 52 p.
  9. Henzler R. Betribswirtschaftliche Probleme des Genossenschaftswesens / R. Henzler. – Wiesbaden, 1962. – P. 31.
  10. Mande E. Grundtatbestande und Grundfraqen der Genossenschaft / E. Mande. – Teil 1. – Hohenheim, 1995. – P. 5.
Читати статтю: 13_11_124-127.pdf