ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11
Економіка агропромислового виробництва

Малі форми аграрного виробництва / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 18

В Україні близько 8 млн домогосподарств (із 17 млн загальної чисельності) здійснюють аграрну діяльність, виробляючи 49% валової продукції й 58% валової доданої вартості сільськогосподарської галузі. Хоча останнім часом частка дрібних господарств в агровиробництві скорочується, вони і сьогодні виконують важливі виробничі та соціальні функції. Із зростанням доходів населення зменшується його продовольче самозабезпечення і підвищується товарність дрібного агровиробництва, формується група домогосподарств, де воно стає основним джерелом доходу. В деяких галузевих підкомплексах (картоплярство, овочівництво, садівництво) господарства населення демонструють конкурентні переваги, виробляючи основну частину продукції. Беручи до уваги додатні темпи зростання результатів аграрної діяльності домогосподарств, її значну роль у соціальному розвитку сільських територій, державна аграрна політика покликана всебічно сприяти й підтримувати малі форми аграрного виробництва. Табл.: 9. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: концентрація сільськогосподарського виробництва, розміри агровиробників, їх розшарування (поляризація), господарства населення, продовольче самозабезпечення, домогосподарства на продовольчому ринку, переваги і недоліки дрібнотоварного агровиробництва

Список використаних джерел

 1. Онищенко О.М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / О.М. Онщенко. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 100 с.
 2. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 300 с.
 3. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2011. – 240 с.
 4. Малік М.Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М.Й. Малік, В.М. Заяць // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С.87-95.
 5. Л. Ходов «Шесть соток по-немецки: участок маленький – польза большая» / Л. Ходов // «Современная Европа». – 2013. – № 2. – С. 129-133.
 6. Статистичний щорічник України. – К.: Державна служба статистики України. – Стат. збірн. за відповідні роки.
 7. Витрати і ресурси домогосподарств України. – К.: Державна служба статистики України. – Стат. збірн. за відповідні роки.
 8. Сільське господарство України. – К.: Державна служба статистики України. – Стат. збірн.
 9. Національні рахунки України. – К.: Державна служба статистики України. – Стат. збірн.
 10. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей в сільському господарстві у 2012 р. Стат. бюл. – К., 2013.
 11. Бюджети сімей робітників, службовців, колгоспників і пенсіонерів. Стат. збірн. – К., 1991.
 12. Statistical Abstract of the United States: 2012-2013, 131 st. Edition.
 13. Agricultural statistics 2012, USDA, Washington 2012.
Читати статтю: 13_11_18-27.pdf