ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:338.516.4
Аграрний ринок

До питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита / Буняк Н.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 44

Розглянуто питання формування пропозиції на ринку насіння озимого жита. Визначено структуру пропозиції за сортовим складом та категоріями насіння, основних суб’єктів ринку, що формують пропозиції певних сортів та категорій, встановлено основні фактори, що впливають на зміни співвідношень певних категорій насіння. Сформовано принципи, за якими проводиться ідентифікація зерна як насіння. Наведено перелік необхідних дій, що їх повинні провести суб’єкти господарювання для виходу на ринок із товаром - насіння. Виходячи з фактичних площ посіву, оптимальних норм висіву насіння, визначених у наукових працях і підтверджених практикою по кожному виду зернових, можна з досить великою достовірністю визначати загальні обсяги потреби насіння (табл. 2 - 5), а звідси - й потенційний обсяг ринку насіння. На жаль, широке різноманіття сортового складу озимого жита, що представлені в Реєстрі сортів, а також вирощування сортів, які не внесені до Реєстру сортів і по яких не ведеться насінництво, на нашу думку, спричиняє недобір урожаю з одиниці площі, що в свою чергу знижує ефективність використання землі. Ця проблема потребує розв’язання на законодавчому рівні. Табл.: 7. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: ринок насіння, пропозиція, сорт, категорія насіння, обсяг ринку, власник сорту, майнове право на поширення сорту, ліцензовані обсяги

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 02.10.2012 р. № 5397 http: // search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK120862.html‎.
 2. Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та / або садивний матеріал» http://minagro.gov.ua/node/4728.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Національного стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» №1185 від 3 жовтня 2007 р.
 4. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу. – К.: Алфера. 2008. – 466 с.
 5. Захарчук О.В. Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності / О.В.Захарчук // Економіка АПК. – 2013. – №2. – С. 86-93.
 6. Каталог сортів на 2007 рік.
 7. Кьостер Ульріх. Основи аналізу аграрного ринку / наук. ред. пер. О. Нів’євський / Ульріх Кьостер. – К.: Вид-во АДЕФ –Україна, 2012. – 486 с.
 8. Нікішина О.В. Деформації відтворювальних процесів на ринку насіння зернових культур / О.В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. – 2013. – №1(17). – С. 45-53.
 9. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк В.М. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
 10. Boaitey Albert Grain market deregulation: a case study of the Canadian and Australian wheat boards/ Boaitey A. // Journal of Public Affairs. – 2013. – Vol. 13. – No. 2. – ph. 282-287
 11. Kent J. Bradford, Hiroyuki Nonogaki Seed Development, Dormancy and Germination / Bradford K., Nonogaki H. // Annual Plant Reviews. – 2007. – Vol.27
 12. Cramer Hans-Hermann Crop Protection / Cramer H. // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry . – Wiley-VCH. – 2000. – 230 с.
 13. Emran M., Shilpi F. The extent of the market and stages of agricultural specialization / Emran M. Shahe, Shilpi Forhad // Canadian Journal of Economics. – 2012. – Vol. 45. – No. 3. – pp. 1125-1153.
Читати статтю: 13_11_44-49.pdf