ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.173:338.43
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / Бурковська А.В., Бурковський І.Д., Лункіна Т.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 72

Розглянуто сучасний стан лізингової діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Визначено актуальність лізингу для вітчизняних сільськогосподарських підприємств, зумовлену необхідністю радикальної зміни матеріально-технічних ресурсів на інноваційній основі (через високий ступінь зношеності основних засобів у сільськогосподарському виробництві) та недостатньою платоспроможністю більшості сільськогосподарських підприємств (через ускладнений доступ до фінансових ресурсів із метою інвестування у підприємницьку діяльність). Доведено переваги використання лізингу порівняно з банківським кредитом. Визначено умови економічної й соціальної ефективності здійснення лізингових операцій в Україні, що зробить лізинг конкурентоспроможним порівняно з іншими формами інвестування, привабливим для інвестора вкладенням капіталу та розширить масштаби його використання. Виявлено існуючі проблеми і накреслено напрями їх розв’язання. Табл.: 4. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: лізингова діяльність, фінансовий лізинг, ринок лізингових послуг, лізингові компанії, лізингодавець, лізингові платежі

Список використаних джерел

  1. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку / О. Грищенко // Юридичний журнал. — 2006. — №3.
  2. Левкович А.О. Формирование рынка лизинговых услуг / А.О. Левкович. — М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2006.
  3. Лихотникова Л.А. Государственно-частное партнерство в развитии лизинговых отношений / Л.А. Лихотникова, Л.В. Перекрестова, Л.В. Попова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2007. — № 8.
  4. Обсяг лізингових операцій в 2012 році. Інтерфакс-Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://finagent.com.ua/uk/news/15190.
  5. Підсумки діяльності лізингодавців за 1 квартал 2013 року. Українське об’єднання лізингодавців [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.uul.com.ua/files/Q1 2013 ukr.pdf.
  6. Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК: дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Національний аграрний ун-т. – К., 2002. – 230 с.
  7. Gerrard Phill. Remarketing Yachts / Phil Gerrard // LEASEUROPE. – 2012. № 16.
  8. Knubben Richard. The Role of Car Leasing in Green Solutions / Richard Knubben // Fleet Europe. – 2013. – №62.
  9. Ryan Richard. Latest result show positive signs in an uncertain business environment / Richard Ryan // LEASEUROPE. – 2013. – №19.
  10. Sauerland Axel. Growth by Innovation and Cooperation – New business models for leasing companies / Axel Sauerland // LEASEUROPE. – 2011. – №13.
Читати статтю: 13_11_72-77.pdf