ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2013 рік

Аграрна політика і реформування

Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення

Про посилення організаційної складової в управлінні аграрною економікою (англомовна)

Економіка агропромислового виробництва

Особливості формування орендної плати в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся

Ефективність використання кормів у тваринництві

Розвиток малих підприємств на селі

Аграрний ринок

Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури

Ціноутворення та цінова політика

Ф’ючерсний ринок - важливий фактор стабілізації ціноутворення (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств

Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки

Аграрний менеджмент і підприємництво

Диференціація сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності

Забезпечення конкурентоспроможності ТЗОВ «Галичина-Захід» в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України

Управління та інформаційне забезпечення

Ресурсна концепція в системі стратегічного менеджменту (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України

Проблеми економічної теорії

Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери

Наукова дискусія

Основні фактори, що зумовлюють якість продукції тваринництва

Сторінка молодого науковця

Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі

Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини

Аналіз заходів економічної політики щодо відповідності інтересам заінтересованих сторін