ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 633.1+633.31/37
Наукова дискусія

Основні фактори, що зумовлюють якість продукції тваринництва / Пабат В.О., Вінничук Д.Т. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 108

Висвітлено проблеми виробництва якісної продукції тваринництва. Детально розглянуто можливі загрози щодо вмісту в продуктах харчування людей різних добавок, хімічних препаратів, у т.ч. гормональних, мікотоксинів, важких металів, сполук меркурію (ртуті) та інших канцерогенних сполук, відомості про яких недостатньо поширені серед споживачів. Зазначена необхідність збереження генетичного різноманіття порід сільськогосподарських тварин для швидкого реагування на зміну вимог спільноти людей на якісні характеристики раціону харчування. Доведено, що основні фактори, які впливають на якість продуктів тваринництва, можливо згрупувати в три кластери: спадкові (генотип тварин), екологічні, соціально-економічні. Табл.: 1. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: якість продукції тваринництва, хімічні препарати, радіонукліди, гормональні препарати, важкі метали, генетичні ресурси сільськогосподарських тварин

Список використаних джерел

  1. Білявський Г.О. Сучасні аспекти біологічної безпеки / Г.О. Білявський, В.В. Гетьман // Екологія і ресурси. – К., УІНСІР, 2002. – С. 148-160.
  2. Димань Т.М. Екотрофологія / Т.М. Димань. – К.: «Лібра», 2006. – 302 с.
  3. Цибульская С.А. Функциональные продукты / С.А. Цибульская // Мясное дело. – 2004. – № 7. – С. 30-32.
  4. Шаповал М.І. Менеджмент якості / М.І. Шаповал. – К.: Знання, КОО, 2003 – 476 с.
  5. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції тваринництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк В.М. та ін.]; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 250 с.
  6. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / [Лупенко Ю.О., Шпичак О.М., Месель-Веселяк В.Я. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
Читати статтю: 13_12_108-113.pdf