ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.432
Аграрна політика і реформування

Про посилення організаційної складової в управлінні аграрною економікою / Саблук П.Т., Курило Л.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 12

Розкрито організаційні аспекти охоплення суб’єктів аграрного виробництва, науково-дослідних установ та освітніх закладів у територіальному й вертикальному розрізах шляхом створення економічних центрів розвитку сільських територій. Обґрунтовано необхідність створення таких центрів і їх вплив на прийняття управлінських рішень на регіональному рівні. Дослідженнями встановлено нерівномірність розподілу наукового й інноваційного потенціалу на регіональному рівні. На основі рейтингової оцінки виявлено області з максимальним зосередженням науково-інноваційного потенціалу в аграрній сфері. Обгрунтовано, що створення центрів економічного розвитку значною мірою сприятиме забезпеченню оперативною інформацією про стан сільських територій, потреби виробничого та соціального сектору на селі з урахуванням регіональних особливостей, збалансованому розвитку сільських територій в цілому. Рис.: 5. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: економічний центр розвитку, науковий потенціал, інноваційний потенціал, аграр-на економіка, управління, сільські території

Список використаних джерел

  1. Kropyvko M.F. Organizational forms of introduction of innovations in agricultural production using potential of agricultural science / M.F. Kropyvko, T.S. Orlov // Economika APK. – 2007. – № 7. – P. 11-18.
  2. Malik M.Y. Entrepreneurship during the process of development of agricultural market / M.Y. Malik, O.H. Shpykulyak // Economika APK. – 2007. – № 11. – P. 138-149.
  3. Innovation activities in agriculture: institutional aspect : monograph / [SablukP.T., O.G. Shpykulyak, L.I.Kurylo and others]. – K.: IAE NNC, 2010. – 706 p.
  4. Bulavka O.H. State and problems of management of social development of rural territories – domestic and international experience // Management of complex development of agricultural production and rural territories / edited. P.T. Sabluk, M.F. Kropyvka. – K.: NSC "IAE", 2011. – P. 156-176.
  5. Diyesperov V.S. Sustainable rural development: problems of formation. – K.: NSC "IAE", 2011. – 216 p.
  6. Drucker P.F. The Drucker Lectures / P.F. Drucker // Tssential Lessons on Management, Society, and Economy. Edited and with an Introduction by Rick Wartman. – New York. – 2008. – 267 p.
Читати статтю: 13_12_12-18.pdf