ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9:631.3
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки / Петров В.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 63

Узагальнюються сучасні тенденції розвитку провідних світових виробників сільськогосподарської техніки і обладнання та формування ринків відповідної продукції в умовах глобалізації світової економіки, загострення конкурентної боротьби, поглиблення кризових явищ у світовій економіці й підвищення екологічних вимог щодо функціонування галузі. Визначаються передумови зростання рівня концентрації капіталу і науково-технічного потенціалу виробників при проектуванні, виготовленні дослідних зразків, налагодженні серійного виробництва, реалізації та технічного обслуговування протягом усього терміну експлуатації ними своєї продукції. Досліджуються основні напрями техніко-технологічного удосконалення сільськогосподарської техніки й обладнання іноземними машинобудівними компаніями. Наголошується на вирішальному значенні збільшення обсягів інвестицій у наукові дослідження з метою якісного удосконалення наявних та освоєння нових зразків сільськогосподарської техніки відповідно до сучасного рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у галузі. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, ринок, технологія, концентрація, якість, потужність, продуктивність

Список використаних джерел

 1. Білоусько Я.К. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства / Я.К. Білоусько, Ю.Я. Лузан, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 29-33.
 2. Білоусько Я.К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 60 с.
 3. Виробник техніки запевняє конкретними цифрами // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 81.
 4. Возродить тракторное и сельскохозяйственное машиностроение России // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. – № 5. – С. 12-15.
 5. Головко А.М. Основні тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки провідних зарубіжних країн / А.М. Головко, П.А. Денисенко, В.О. Питулько // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 88-94.
 6. Економічні аспекти державної технічної політики в агропромисловому комплексі / [Білоусько Я.К., Дем‘яненко М.Я., Питулько В.О., Товстопят В.Л.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 134 с.
 7. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного вико­рис­тання технічного потенціалу аграрного виробництва: [моногр.] / В.В. Іванишин. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.
 8. Могилова М.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М.М. Могилова, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 61-67.
 9. Проблеми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі: [кол. моно­гр.] / [Білоусько Я.К., Бурилко А.В., Галушко В.О. та ін.]; за ред. Я.К. Білоуська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 216 с.
 10. Ринок сільськогосподарської техніки: проблеми становлення / [В.П. Яковенко, Я.К. Білоусько, Г.М. Підлісецький та ін.]; за ред. Г.М. Підлісецького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 220 с.
 11. Саченко В. Тенденції розвитку сільсько­господарської техніки / В. Саче­н­ко, С. Коваль // Техніка АПК. – 2004. – № 1-2. – С.8-16.
 12. Шебанін В.С. Державна технічна політика у контексті оновлення і розвитку матеріально-технічних засобів аграрного виробництва в Україні / В.С. Шебанін // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 12-15.
 13. Шебанін В.С. Основні напрями системного оновлення матеріально-ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки / В.С. Шебанін // Економіка АПК. – 2003. – № 3. – С. 44-47.
 14. Шебанін В.С. Системне оновлення і роз­виток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства: [моногр.] / В.С. Шебанін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 276 с.
 15. Шимко С. Особливості розвитку конструкцій обприскувачів світового технічного рівня / С. Шимко // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 104-107.
 16. Шимко С. Правильний обприскувач – запорука надійного захисту рослин / С. Шимко // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 120-124.
 17. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://agcocorp.com/
 18. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://claas.ru/
 19. Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// deere.ua/wps/dcom/uk_UA/ regional_home.page
 20. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gustrower.com.ua/category/
 21. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://kuhn.ua/internet/webua.nsf/
 22. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://landmaschinen.krone.de/
 23. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://minsk-digitals.narod.ru/mtz. htm
 24. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://rostselmash.com/
 25. Agricultural Statistics 2011, USDA, Washington, 2011. – 432 p.
 26. A standard model for repair cost of agricultural machinery // Applied Engineering in Agriculture. – 1988. – v. 3. – № 1. – p. 3-9.
 27. Census of Agriculture 2007. Vol. 1: Geographic Area Series. Part 51: United States Summary and State Data. – Washington, 2009. – 739 p.
 28. Statistical Abstract of the United States: 2012. – 647 p.
 29. Stutz F.P., de Souza A.R. The World Economy. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010. – 347 p.
Читати статтю: 13_12_63-70.pdf