ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.716:339.9012.24(477.83)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Забезпечення конкурентоспроможності ТЗОВ «Галичина-Захід» в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України / Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 75

Проблема підвищення конкурентоспро­можності стосується практично всіх сторін життя суспільства. Конкуренція є важливим елементом ринкового механізму, теоретично без неї ринкові відносини уявити неможливо, а практично вони навіть не можуть існувати. У статті розглянуто суть і поняття конкуренції, проаналізовано особливості її прояву в аграрному секторі економіки, здійснено оцінку. Розглянуто інвестиційне датське підприємство, яке займається вирощуванням свиней та реалізацією продукції свинарства. Представлене підприємство має повний закритий цикл кормової бази, яка необхідна для відгодівлі, а також власний маточник різних порід свиней. Запропоновано шляхи поліпшення конкурентоспроможності даного підприємства в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України та виходу товаровиробника на зовнішні ринки. Табл.: 2. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, глобалізація, технологічні інновації, свинарство, інвестиції, якість продукції

Список використаних джерел

 1. Амбросов В.Я. Реструктуризація виробництва в АПК / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. – 1999. – №1. – С.79-80.
 2. Андрійчук В.Г. Проблеми розвитку приватних аграрних підприємств і вдосконалення міжгалузевих економічних відносин / В. Г. Андрійчук // Проблеми формування ринкової економіки. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 29–38.
 3. Бутко М.В. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.В. Бутко // Економіка України. – 2008. – №4. – С. 40-45.
 4. Гапанович О.С. Фактори конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О.С.Гапанович. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/.
 5. Семенда Д.К. Аграрна економіка: підруч. / Д. К. Семенда, О. І. Здоровцов, О. О. Школьний. – Умань, 2005. – 318 с.
 6. Смолінський В.Б. Проблеми фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств / В.Б. Смолінський // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2011. – № 2. – С. 179-182.
 7. ТзОВ «Галичина – Захід»/ Стрийська районна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stryi-rаda.gov.ua/index.
 8. Households and the World Economy / J. Smith, I. Wallerstein, H.D. Evers (eds.). Beverly Hills: Sage Publ., 1984.
 9. Households Work and Economic Change: A Comparative Institutional Perspective / J. Wheelock, A. Mariussen (eds). Boston: Kluwer Academic Publ., 1997.
 10. Netting C.R., Wilk R.R., Arnauld E.J. Households. Berkeley: University of California Press, 1984.
 11. Wallerstein I. Household Structures and Labor Force Formation in the Capitalist World Economy // Households and the World-Economy / J. Smith, I. Wallerstein, H.-D. Evers (eds.). Beverly Hills: Sage Publ., 1984. – P. 17-22.
Читати статтю: 13_12_75-78.pdf