ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2014 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету

Аграрна політика і реформування

До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України (=> )

Економіка агропромислового виробництва

Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року

Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах (=> )

Аграрний ринок

Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (=> )

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальні аспекти організації сільськогосподарських підприємств

Кластери як одна із форм управління конкурентоспроможністю підприємств (англомовна)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу формування продуктивної зайнятості сільського населення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв

Зовнішньоекономічні відносини

Україна в міжнародній торгівлі пшеницею

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері (=> )

Проблеми економічної теорії

Теоретичні основи обґрунтування дефініції «ринок сільськогосподарської продукції» (=> )

Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни (=> )

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Попит на продовольство в Європейському Союзі в умовах економічного спаду (англомовна)

Наукова дискусія

Проблематика статистичної оцінки особливостей інноваційної діяльності в АПК

Сторінка молодого науковця

Економічна сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки (=> )

Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (=> )

Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства (=> )

Роль кластерних утворень у розвитку вітчизняної аграрної економіки (=> )