ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній

Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі

Оподаткування аграрного сектору: ризики та розвиток (англомовна)

Економіка агропромислового виробництва

Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні (=> )

Аграрний ринок

Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування

Аграрний менеджмент і підприємництво

Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем (=> )

Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі (=> )

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності (=> )

Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект (=> )

Проблеми економічної теорії

Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу

Наукова дискусія

Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (=> )

Сторінка молодого науковця

Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії (=> )

Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні (=> )

Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва (=> )