ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5:504(100)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу / Артиш В.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 93

Викладено результати дослідження сучасного стану ринків органічної продукції Європейського Союзу та перспективи його подальшого розвитку. Проведено аналіз державного регулювання органічної продукції сільського господарства в країнах Європейського Союзу, який показує, що успіх розвитку такої продукції прямо залежить від способу і масштабу його підтримки. Питання розвитку органічного виробництва є вкрай актуальним як із погляду збереження та захисту сільськогосподарських земель, так і з міжнародного поділу праці. При цьому на розвиток органічного виробництва істотно впливає попит на органічну продукцію з урахуванням ціни й грошових доходів населення. Визначення обсягів попиту сприятиме прогнозуванню важливих тенденцій щодо виробництва та обсягів продажу органічної продукції на сучасному етапі. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: ринок органічної продукції, органічне виробництво, екологічно чиста продукція, екологічний менеджмент, експорт, імпорт, попит

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В. І. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В. І. Андрійчук. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
  2. Бородачева Н. Спрос и предложение на рынке органических продуктов / Н. Бородачева // Агроперспектива. – 2004. - №9. – С.59-61.
  3. Милованов Є. В. Органічне сільське господарство: перспективи для України / Є.В. Милованов // Посібник українського хлібороба. – 2009. – С. 257-260.
  4. Шлапак В.О. Про вирощування екологічно чистої продукції в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Шлапак. – Доступний з: http://www.lol.org.ua.
  5. Sylvander B. and N.H.Kristensen. Organic Marketing Initiatives in Europe. Organic Marketing Initiatives and Rural Development., School of Management and Business, University of Wales, Aberystwyth, UK, 2005.
  6. Добыш Г. Норвежские заметки / Г. Добыш, С. Гранде // Белорусское сельское хозяйство. – 2003.– № 9. – С. 40-42.
  7. Kirchmann Holger. Organic Crop Production: Ambitions and Limitations / Springer, 2009. – 244 p.
  8. Інтернет-ресурс: www.fibl.org
Читати статтю: 14_02_93-96.pdf